"Ve o sun' ve inâyet ise, bir ilim ve hikmeti iktiza eder ve ism-i Alîm ve Hakîm'i, o masnuun intizamlı, hikmetli âzâsıyla okutturur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve o sun' ve inâyet ise, bir ilim ve hikmeti iktiza eder ve ism-i Alîm ve Hakîm'i, o masnuun intizamlı, hikmetli âzâsıyla okutturur."(1)

Sun, kelime olarak eser, yapılan iş, te'sir, güzel iş yapmak gibi manalara geliyor. Her güzel iş ve sanatlı icraat ilim ve hikmet ile olur. Yani Alim ve Hakim isimlerinin tecellilerine bakar ve ona işaret eder. Alim ve Hakim isimlerine sahip olmayan, bu fiillere ve işlere sahip olamaz.

İnayet ise yardım, lütuf, meded etmek gibi manalara geliyor ki, bu fiil de yine sun' fiilinde olduğu gibi, Alim ve Hakim isimlerine bakıyor. Yani birisine yardım ve iyilikte bulunmak için onun ahvalini ve neye muhtaç olduğunu bilmek ve ona münasip şeyleri gönderecek hikmete sahip olmak lazımdır. İlim ve hikmetten yoksun olan birisi inayette bulunamaz demektir.

Sun ve inayet kanunu, bütün kainatı sarmalayıp istila etmiştir. Kainattaki her bir mahluk, bu kanunun hükmü altında bir sun ve inayet şeklindedir.

Mesela, bir elma hem mükemmel bir sun, yani sanatlı eser, hem de mükemmel bir inayet, yani ikram ve ihsandır.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...