"Ve o sun' ve inâyet ise, bir ilim ve hikmeti iktiza eder ve ism-i Alîm ve Hakîm'i, o masnuun intizamlı, hikmetli âzâsıyla okutturur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sun’, kelime olarak eser, yapılan iş, te'sir, güzel iş yapmak gibi mânâlara geliyor. Her güzel iş ve san’atlı icraat ilim ve hikmet ile olur. Alîm ve Hakîm isimlerine sahip olmayan, bu fiillere ve işlere sahip olamaz.

İnayet ise yardım, lütuf, meded etmek gibi mânâlara geliyor ki, bu fiil de yine sun' fiilinde olduğu gibi, Alîm ve Hakîm isimlerine bakıyor. Yani birisine yardım ve iyilikte bulunmak için onun ahvalini ve neye muhtaç olduğunu bilmek ve ona münasip şeyleri gönderecek hikmete sahip olmak lazımdır. İlim ve hikmetten mahrum olan birisi inayette bulunamaz.

Sun’ ve inayet kanunu, bütün kâinatı istila etmiştir. Mesela, bir elma hem mükemmel bir sun’, yani san’atlı eser, hem de mükemmel bir inayet, yani ikram ve ihsandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...