Block title
Block content

"Şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayet,.." Buradaki "inayet" ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“... şu herşeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkâr etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inâyeti inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emârâtı görünen adaleti inkâr etmek ve ...”(1) 

"İnayet" kelime olarak yardım, lütuf, medet etmek anlamlarına geliyor.

Bu cümledeki anlamı ise, eşyanın insana bakan menfaat ve faydaları ve insanın kendi benliğinde mazhar olmuş olduğu İlahi lütuf ve ihsanların tamamıdır.

Evet, Allah insana hem kendi benliğinde hem de afaki alemde sayısız nimet ve lütuflarda bulunmuştur ki^, bütün bu nimet ve lütufların hepsine "inayet" deniliyor.

Güneşin bize lamba ve soba yapılması, bizim bunu gözümüz ve dokunma duyumuzla hissetmemiz birer ihsan ve inayettir mesela...

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...