"Tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur. Musibet ve belâ gelse, o bîçareler dahi yanarlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sâniyen: Risale-i Nur'un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur. Musibet ve belâ gelse, o bîçareler dahi yanarlar. Bunun için, neticenin de husûlü meşkûk olduğu halde, siyaset yoluyla idare ve âsâyişin zararına hayat-ı içtimaiyeye karışmaktan şiddetle men edilmişiz."(1)

Biz iman hizmetçileri, siyasetten şiddetle ve titizlikle uzak durmamıza rağmen, ülkeyi yöneten vehimli siyasetçiler "Acaba bunlar siyasete karışır mı?" düşüncesi ile bize etmediğini bırakmayıp sürgün, tarassut ve hapislere attılar.

Şayet siyasete gerçekten bulaşmış olsak, o zaman ülkede dinsiz komitenin emrine amade olan o vehimli siyasetçiler katliam ve zulümlere kalkışır, çoluk çocuk demeden herkesi yerle bir ederlerdi. Bugün Mısır ve Suriye'de olanlar, bu tezin ne kadar isabetli olduğunu ispat ediyor. Suriye’nin zalim diktatörü sırf koltuğu için acımadan çoluk çocuğu kimyasal gazlarla zehirleyebiliyor.

Bu yüzden toplumun huzur ve selameti açısından, iman hizmeti böyle riskli ve kazancı şüpheli siyasi yollara tevessül etmekten daha iyi daha zararsız bir yoldur, denilmek isteniyor.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...