Hem Kur’ân bizi siyasetten şiddetle men etmiş, sözünü nasıl anlamalıyız? Hangi ayetler siyaseti yasaklıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Siyaset, idareye talip olmaktır. İslam tarihi boyunca dört halife gibi nice adil hükümdar örnekleri görürüz. Bu noktadan hareketle Bediüzzamanın "Kur'an bizi siyasetten şiddetle menetmiş." sözünü belli kayıtlarla ve günün şartlarına göre anlamak gerekir.

Kanaatimizce söz konusu olan cümledeki "siyaseti", "günümüz siyaseti" olarak anlarsak problem hallolacaktır. Çünkü günümüz siyaseti, çoğu yalancılıktır, entrikalarla doludur, insafsız ve acımasızdır, ucu ecnebi elindedir; idare edenler tam bağımsız değildir; bilerek veya bilmeyerek bir takım güç odaklarına alet olmaları söz konusudur.

İşte bu gibi özelliklere sahip olan günümüz siyasetiyle uğraşmak yerine, Bediüzzaman doğrudan doğruya iman ve Kur'an hakikatlerini anlatmayı tercih etmiştir. Metot olarak da siyaset üstü kalmıştır. Böylece neşretmiş olduğu Kur’an nurları çeşitli partilere mensup geniş kitlelere ulaşmış, ülkemizde ve ülke dışında adından söz edilir büyük hizmetler yapılmıştır.

Şu noktada mühimdir ki Bediüzzaman'ın bu sözü söylediği yıllarda Türkiye'de tek parti sistemi vardı, siyaset yoluyla bir yere varmak zaten mümkün değildi. Ayrıca Bediüzzaman, cemaat içinde bazı fertlerin cemaati meşgul etmeden şahsı adına siyasete girebileceğini söylemiştir. Mezkur cümlenin Kur’an’dan mesnedi meselesine gelince:

Günümüz siyaseti ekseriyet itibariyle yalancılık, iftira, gıybet, zulüm, insafsızlık, cerbeze, körü körüne bağlılık gibi özellikler gösterdiğinden, bunları yasaklayan ayetleri birer mesnet olarak görebiliriz. Mesela "Müminler ancak kardeştir..."(Hucurat, 49/10) hükmü Kur’anî bir gerçektir. Fakat günümüz siyaseti mümini mümine düşman yapmaktadır. Keza Kur’an'a göre "Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez."(En'am, 6/164; İsra, 17/15; Fatır, 35/18; Zümer, 39/7) buyurulur. Fakat günümüz siyaseti partizanlığı esas aldığından, diğer parti mensuplarını karalayarak iş yapar... Örnekleri çoğaltabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

m.zbay
üstad yalanci kötü siyasete şahsi girislere musade etmis demekki yasak cemaatin girmemesi icin. cemaatin siyasete girmesini meneden ayet var mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Cemaatin siyasete girmesini men eden bir ayet Risale-i Nurda geçmiyor şeklinde biliyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ayyolcu
Amma Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men'ediyor? dersen; ben de derim ki: Hakaik-i imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile âlûde olsa idim; elimdeki o elmaslar iğfal olunabilen avam tarafından, "Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünürler. O elmaslara, âdi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. Şualar ( 463 )
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bir sorum olacak. "Hem Kur’ân bizi siyasetten şiddetle men etmiş" sözünde 'biz'den maksat sadece Nur Talebeleri midir? Kur'ân sadece bizi mi siyasetten men ediyor? Bu hususî bir men etme mi? Bu kısmı açarsanız sevinirim.. Siz de kusura bakmayın, bu kısımları kavrayamadım.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Takva ve vera sahibi her Mümin bugün ki siyasi koşullardan uzak durmalı diye anlıyoruz. Sadece Nur talebelerine mahsus bir tespit değil yani.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...