Türkiye'de yaşanan olayları -siyasi, adli, içtimai, askeri mevzular- takip etmek, gündemden haberdar olmak hususunda nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi siyasi ve sosyal cereyanlar, şayet iman hizmetine bir zarar veriyor ve nazarlarımızı malayani ve günahlı şeyler ile meşgul ediyorsa terki gereklidir. İster istemez şahit olduğumuz şeylerden mesul olmayız. Üstad Hazretlerinin Dördüncü Mesele'deki ikazları, hâlihazırdaki olaylar için de geçerlidir.

Ama bir Nur talebesi bu gibi hadiselerde vazifeli ise, onun takip etmesinde bir sakınca olmaz. Mesela bir Nur talebesi milletvekili, polis veya subay ise mecburen o gibi olayları takip etmesi iktiza eder. Ama bu vazifelilerin dışındaki Nur talebelerinin iman hizmetini sekteye vuracak bir şekilde, bu gibi siyasi ve sosyal hadiseler ile müptela derecesinde alakadar olması doğru olmaz.

İman ve İslam’a taalluk eden olaylar zaten mecburen biliniyor, ama bunun dışında güncel ve adi siyasi atışmalar ile zihinlerimizi meşgul edip strese girmek, hem iman hizmeti açısından, hem de sağlımız açısından mahzurludur.

Bu gibi siyasi ve sosyal hadiseler, iman ve İslam lehinde inkişaf ediyor inşallah. Biz de bu inkişafa iman hizmeti ile ivme verirsek, neticeyi Allah en kısa zamanda verir inşallah deyip, şevk ile iman hizmetine sarılmalıyız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...