"Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haber-i beşaretle, Türk ve Arap iki hakikî kardeş millet, inşaallah yakın bir âtide ittihad edecek?" Söz konusu bu müjde uzun zaman mı gerektiriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu soruya Üstad Hazretlerinin bir izahı ve bu izaha yaptığımız bir şerh ile cevap verelim.

"Dedi: İslâm parça parça olmuş."

"Dedim: Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim alıyor. İlâ âhir..."

"Yahu, şu asılzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, her biri bir kıt'a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir."(1)

Ehli küfür nasıl insanlık için bir plan hazırlayıp İslam’ın önünü kesmeye ve küfrü hakim kılmaya çalışıyor ise, kaderin de İslam için bir planı vardır. Kader bu planın işlemesi için ehli küfrün kurmuş olduğu çarka çomak sokup, dağıtacaktır. Allah’ın insanlık için ezelde takdir ettiği mana elbette hükmünü icra edecektir.

Burada “feleğin inadına” tabiri, ehli küfrün kurmuş olduğu çarkın ve sistemin tersine ve aksine demektir. Yani kafirin bir planı varsa, kaderi ezelinin de bir planı vardır. Elbette bu iki plan birbirinin inadına ve aksine olacaktır. Bu yüzden İslam aleminin şu anki zayıflığı seni ümitsizliğe düşürmesin, istikbal feleğin inadına ve rağmına olarak İslam’ın olacaktır.

Şimdiki bazı olumsuz haller veya dağınıklıklar bir süreçtir. Bu süreç ilelebet devam etmeyecektir. Nitekim Üstad Hazretlerinin ifade ettiği mana, Birinci Dünya Savaşının o dehşetli ve perişan günlerinde söylenmiş bir ifadedir. Ve söylediklerinin büyük bir kısmı da vuku bulmuştur. Hindistan, İngiliz sömürgesinden kurtulmuş, Kafkas ve Orta Asya’da yaşayan soydaşlarımız Rusya’nın egemenliğinden kurtulmuştur. Üstelik onların askeri alt yapılarını da beraberinde alarak kurtulmuşlardır. Bütün bu gelişmeler ilerideki kemal mananın habercileri ve işaretçileri hükmündedir.

Sosyal olaylar ve değişimler geniş ve dağınık olduğu için, cüzi ve basit akıllar bu olayları ve değişimleri kuş bakışı şeklinde seyredemiyorlar. Konjonktürel bakışın ve cüzi güncel olayların içinde hapsoluyorlar. İlerisi için öngörüde bulunmak ya keskin bir kalbi aydınlık ister ya da deha derecesinde bir zekavet ile olur. Her iki hâl Üstad Hazretlerinde şiddetli bir şekilde bulunduğu için, tespit ve teşhislerinde şimdiye kadar bir inhiraf ve şaşma görülmemiştir.

Biz şu anki güncel olaylarla bu büyük tespiti iyi okuyamıyoruz. Üstad Hazretleri komünizmin dünyayı kasıp kavurduğu bir hengâmede, Sovyetler Birliğinin yıkılacağını tarihi ile bildirmiştir ve aynen de dediği gibi de çıkmıştır.

Sosyal değişim ve dönüşümler uzun zaman ve sabır ister. Aculiyet manevi ve siyasi bir hastalıktır.

(1) bk. Sünuhat, Devaü'l-Ye's.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Aculiyet hastalığından muhafaza etsin Cenab-ı Allah bizi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...