Şans nedir, kader ile bağlantısı nasıldır? Üstadımız Külliyat'ta şansı ne manada kullanıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şans: İman nazarı ile bakıldığında nasip, kısmet, talih manalarına geliyor. Yani kaderin, insanın payına ayırdığı iyi ve güzel şeyler demektir. Bu kelimeyi iman terbiyesi ile yorumladığımız zaman, Allah’ın insana olan inayet ve ikramı, şeklinde anlamak gerekiyor.

İmansızların nazarında ise şans, insana tesadüf eden iyilik ve güzellikler demektir. Şansın insana fayda temin etme yönünde her iki bakış müttefiktir. Lakin iki bakış açısının temel farkı, birisi bu iyiliklerin tesadüf eseri olmayıp, plan ve program dahilinde Allah tarafından ikram ve ihsan edildiğini ifade edeken, diğeri bu iyilik ve güzelliklerin tesadüfen insana rast geldiği savunuyor.

Şansla gelen iyilik ve güzelliği tesadüfe verirsek, bu şirk ve küfür olur; Allah’a verirsek, ikram ve inayet olur ki, şükrü iktiza eder.

Bildiğimiz kadarı ile şans kelimesi Risale-i Nur'da kullanılmıyor, kullanılmış olsa bile kısmet ve nasip anlamında kullanılacağı muhakkaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...