Block title
Block content

Üçüncü basamakta geçen “menâzır-ı sermediyenin sür'atle değişen taklidgâhı” ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Taklit kelimesi öncelikle, Bediüzzamanın şu ifadelerini hatırlatıyor:

“Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki, bu görünen süratli içtimâlar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksad var. Bir saatlik içtimâ için on sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksud-u bizzat değiller; bir temsildir, bir takliddirler. O zât, mu'cize ile yapıyor. Tâ sûretleri alınıp terkib edilsin ve neticeleri hıfzedilip yazılsın.” (Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Suret)

Taklit kelimesi, ahiretin asıl, bu dünyanın ona nispetle gölge âlem olması dolayısıyla kullanılmıştır. Dağ resmi, dağın, heykel insanın taklidi olduğu gibi, ahiretteki manzaralara göre dünya manzaraları taklit kadar aşağı derecede kalmakta ve sermedi manzaralar yanında bu süratle değişen manzaralar ebedîyete aşık olan insan kalbini tatmin etmemektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...