"Şu küçücük insanın küçüklüğü nispetinde değil belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükâfat ve mücazât görmesi" ne demektir? Burada küçüklükten ne kast edilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan cismi itibariyle küçük bir varlık olmakla birlikte istidatı çok zengindir. Bu büyük sermayeyi yanlış kullanmakla büyük cinayetler işleyebilir. Üstad hazretleri, insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin had altına alınmadığını ifade eder. İnsanların terakki ve tedennilerinin bu kuvvelerin kullanımıyla yakından alâkalı olduğuna işaret eder.

Yirmi Üçüncü Söz'de de insanın cismi itibariyle zayıflığı, vazifesinin ise büyüklüğü şöyle ifade edilir:

“Çünki sen çendan, nefsin ve sûretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında, sen şu haşmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belâgatlı bir lisan-ı nâtıkı ve şu kitab-ı âlemin anlayışlı bir mütalaacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nâzırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin.”

İnsanın duyu organları da bu hakikati bize ders verirler. Meselâ, gözümüz maddî cihetle küçüklüğüyle birlikte, dağları, taşları, ovaları, ormanları, güneşi yıldızları içine alır. O bakışlar, insana cenneti de kazandırabilir, cehennemi de.

“Maddîyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa, marifet-i İlâhîyedir.” (Mesnevî-i Nuriye, Katre)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...