" عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ* وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً cümleleriyle Hazret-i Davud ve Süleyman Aleyhimesselâm'a, kuşlar envaının lisanlarını,.." Buradaki ayetler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Metindeki birinci ayetin meali:

"Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin, dedik. Demiri de onun için yumuşattık." (Sebe', 34/10)

Ayet-i kerimede önce, “Andolsun ki, biz Davud’a tarafımızdan bir lütufta bulunduk.” buyurarak, onun diğer insanlara bir peygamber ve rehber olarak gönderildiğine dikkat çekildikten sonra, dağların ve kuşların onunla beraber tesbih ettikleri, demirin de ateşte eritilmesine gerek kalmadan, onun elinde dilediği şekle sokulabildiği haber verilir.

Hz. Davud (as.) “Beytülmaldan bir şey almaya muhtaç olmaksızın kendi emeğiyle geçineceği bir yol ihsan etmesini” Allah’tan istemişti. Cenab-ı Hak da ona demirden zırh yapma sanatını ihsan etmiş; bu sanatı icra edebilmesi için de demiri bal mumu gibi kolayca yumuşatma ve dilediği şekle sokabilme mucizesine mazhar kılmıştır.

Tefsir âlimleri, zırhın korunma için olduğuna ve zırh yapmanın kılıç yapmaktan daha hayırlı olduğuna da bilhassa dikkat çekerler.

Metindeki ikinci âyet:

“Bize kuşların dili öğretildi.” (Neml, 27/16)

Konunun devamında şu ayet-i kerimeye de yer verilir:

“Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik.” (Sâd, 38/19)

Âlimlerimiz, bu ayetlerde dağların ve kuşların zikredilmesini şöyle tefsir ederler:

"Dağlar cansız varlıkları, kuşlar da canlıları temsil ederler. Hazret-i Davud’a (as.) sadece dağlar ve kuşlar değil, başka varlıklar ve canlılar da hizmet etmişlerdir."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...