"Ve eline de öyle bir sanat verdim ki, elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir..." cümlesinin geçtiği yeri açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey benî-Âdem! Evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatini gösteriyor ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir, halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamir-i tekviniyeme itaat etseniz o hikmet ve o sanat size de verilebilir. Mürur-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz."(1)

Cenab-ı Hak, her peygamberini mucizeler ile teyit ve takviye ediyor, ta ki onların insanlar içinde imtiyazı ve üstünlüğü anlaşılsın ve Allah ile insanlar arasında birer elçi oldukları bilinsin.

Allah Hz. Davud’a (as) da mucize olarak çıplak eli ile demiri yoğurup işlemeyi vermiştir. Tarihte demiri işleme ve insanların hizmetine sunma Hz. Davud’un (as) bu mucizesi ile olmuştur. Bu yüzden demircilerin piri Davud (as) kabul edilir.

Tabiatiyle demirin ilk işlenmesinden sonra insanlık ortak aklı ve gayreti ile bunu geliştirmiş ileri noktalara taşımıştır. Artık demir ve madenlerin işlenmesi ve insanlığın hizmetine sunulması bir sektör haline gelmiştir ve bu sektörün piri de Davud (as)’dır. Davud (as) bir mucize eseri olarak demiri eli ile işlerken, şimdi insanlık potalar ve gelişmiş teknolojiler ile işlemektedir.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...