Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kendi defterinde yazılı olan, ilim ile ilgili otuz üç hadis-i şerif ve kaynakları hakkında bilgi verir misiniz?

Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kendi defterinde yazılı olan, ilim ile ilgili otuz üç hadis-i şerif ve kaynakları hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1) "İlmi öğreniniz! Çünkü onun öğrenilmesi; Allah'a karşı haşyettir, tâlebi ibadettir, müzâkeresi tesbihtir, ondan bahis ise cihâddır." (Râmuz-ül Ehadis s. 254)

2) "Bir âlimin, yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bir saat bakması, yetmiş saat ibâdetten hayırlıdır." (Râmuz-ül Ehadis s. 295)

3) "İlmin tâlibi (talebesi), Rahman'ın tâlibidir. İlmin talibi, İslam'ın rüknüdür. Onun ecr-ü mükâfatı, peygamberlerle beraber verilir." (Râmuz-ül Ehadıs s. 312)

4) "İlim talep etmek, Allah'ın katında (nafile) namaz, oruç ve hacdan ve Allah yolunda cihaddan üstündür." (Feyzü'l-Kadir hadis no: 5268)

5) "İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden (kendisini ibadete verenden) daha hayırlıdır." (Râmuz-ül Ehadis s. 314)

6) "Din ile dünyayı talep edenlere veyl (yazıklar) olsun." (Râmuz-ül Ehadis s. 461)

7) "Bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, bazen olur ki, ona bir sene ibadetten hayırlı olur. Ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak, bir köle azad etmekten daha hayırlıdır." (Râmuz-ül Ehadis s. 343)

8) "Bir adama senin elinle (vasıtanla) Cenab-ı Hakk'ın hidayet vermesi, senin için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır." (Râmuz-ül Ehadis s. 344)

9) "Cenâb-ı Allah şu ümmetin üstünde hem deccalın kılıncını, hem de büyük harb kılıncını beraber cem etmeyecektir. (bir araya getirmeyecektir.)" (Râmuz-ül Ehadis s. 354)

10) "Hilâfet, babamın kardeşi amcam Abbas'ın oğullarında devam edecek. Nihayet onu deccala teslim edecekler." (Kenzü'l-Ummâl: 14:271, hadis no: 33436.)

11) "Âlimlerin mürekkebiye şehitlerin kanı tartılsa, muhakkak ki âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanına üstün gelecektir." (İhya-u Ulûm-id Din 1/6)

12) "Kahraman, insanları mağlup eden değildir. Fakat kahraman, gazap ve hiddet anında, nefsini mağlup edendir." (Râmuz-ül Ehadis, s. 363)

13) "Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine; onun hidâyetini arttıran ve onunla ondan kötülüğü def' eden bir hikmetli sözden daha üstün bir hediye vermemiştir." (Râmuz-ül Ehadis s. 374)

14) "Âdem'in (as) yaratılışından ta kıyamete kadar geçen zaman içerisinde deccalden daha büyük bir husus yoktur." (Râmuz-ül Ehadis, s. 374)

15) "Bir kimse, ilmi tahsil ederken vefât etse, onunla peygamberler arasında yalnız bir derece kalmış olur." (İhya-u Ulûm-id Din, 1/9)

16) "Kim ki ilimden (yani ilm-i imani ve tahkikiden) bir bölüm öğrenirse; onunla amel etsin etmesin, bin rekât (nafile) namazdan üstündür. Eğer (öğrenmekle beraber) onunla amel de ederse yahut onu başkasına öğretirse, kıyamete kadar onun sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır." (Râmuz-ül Ehadis, s. 413)

17) "Kim ki İslamı ihyâ etmek için ilimden bir bölüm tahsil ederse, onunla peygamberler arasında yalnız bir derece kalmış olur." (Râmuz-ül Ehadis, s. 429)

18) "Bir müminde dört şey, (dört ahlAk) toplanmaz ki, Cenâb-ı Hak, o dört (ahlAk) ile ona cenneti vacip etmemiş olsun:
1. Dilde sıdk
(Doğruluk),
2. Malda seha (Cömertlik),
3. Kalpte meveddet (Sevgi),
4. Hazırda ve gaybda olanlara nasihat etmek." (Râmuz-ül Ehadis, s. 483)

19) "Kâhinlerden bir adam gelecek, Kur'an'ı (yani Kur'an'ın hakikatlarını) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra (onun gibi) o dersi hiç kimse veremeyecektir." (Râmuz-ül Ehadis, s. 518)

20) "Bir ilim talebesi, ilmi tahsil ederken vefat ederse şehid olarak ölür." (Râmuz-ül Ehadis, s. 40)

21) "Kur'an'ı yüklenenlere (Kur'an yolunda çalışanlara) ikram ediniz." (Râmuz-ül Ehadis, s. 81)

22) "Âlimlere ikram ediniz. Çünkü âlimler, peygamberlerin varisleridirler." (Râmuz-ül Ehadis, s. 81)

23) "İlmin üstünü Allah'ı bilmektir; yani iman ilmidir. İlimle olan az amel, menfaat verir. Fakat çok amel, cehalet ile olsa menfâât vermez." hya-u Ulûm-id Din, 1/7)

24) "Cenâb-ı Allah Azze ve Celle mümin kula, (tecrübe ve imtihan için) musibet ve bela verir. Fakat o kula bu belayı, ancak ona keramet ve ikramını göstermek için verir." (Feyz-ül Kadir, 2/280)

25) "Said, fitnelerden uzak kılınmış kimse ve musibet ve fitneye düşürülünce sabreden kişidir. Böylesi adam ise, çok hoş, pek nadirdir." (Râmuz-ül Ehadıs, s. 100)

26) "Muhakkak fitne gelmektedir. Kulları (insanları) parça parça edecektir. Ancak âlim(ler) ondan kurtulacaktır." (Râmuz-ül Ehadis, s. 105)

27) "Ahir zamanda, şiddetli ve dehşetli bir bela gelecek, herkese isabet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre lisanıyla ve kalbiyle mücâhede eden bir adam kurtulacak. O ise, ona sabıkların (geçmişlerin) mesleği sebkât etmiştir." (Râmuz-ül Ehadis, s. 141)

28) "Âdemoğullarının en cömerdi ve en kerimi benim. Benden sonra, onların en kerimi ve en cevvâdı ise, bir adamdır ki; o adam (hususi) bir ilim bilecek ve o ilmini neşredecektir. Kıyamet gününde müstakil bir ümmet hâlinde diriltilecektir." (Râmuz-ül Ehadis, s. 163)

29) "Kur'an'ı öğrenen ve öğreten, içindeki hakaikı ders verenler bilmiş olsunlar ki, (kıyamet gününde) onların cennete girmelerine, sâik ve delil ben olacağım." (Râmuz-ül Ehadis, s. 170)

30) "Sakın bidatlara yanaşmayınız. Çünkü bütün bidatlar dalalettir, bütün dalaletler de ceheneme gider." (Râmuz-ül Ehadis, s. 177)

31) "Bizden başkalarına benzeyen, bizden değildir. Sakın Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyiniz." (Feyz-ül Kadir hadis, no: 7649)

32) "Cihadın en üstünü, zalim hükümdar(lar) yanında hak söz söylemektir." (Kenz-ül Ummal 9/64)

33) "Cihâdın en faziletlisi, kişinin kendi nefis ve hevası ile cihad etmesidir." (Feyz-ül Kadir, 2/31)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...