"Risale-i Nur’un şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, kefaretü’z-zünûb ve bir riyazet-i şer’iyeye çevirebilirler." Çekilen açlık ve sıkıntı Ramazan orucu gibi sevaplı olabilir mi ki?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalb, hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamaya, yardıma koşup vazife-i hakikiyesini ikinci derecede bırakır. Buna karşı Risale-i Nur’un şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, keffaretü’z-zünûb ve bir riyazet-i şer’iyeye çevirebilirler."(1)

Farz olan Ramazan orucu kadar sevaplı olmasa da insanın başına gelen bela ve musibetlere sabretmesi, hem sevap kazanmasına hem de günahlarından arınmasına bir sebeptir. Müminin ayağına diken batsa bu günahına bir kefarettir.

Bu hususa işaret eden birçok ayet ve hadisler bulunmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.”(2)

"Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 2/153, 155)

"Doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felâkete sabrederse; muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatı boşa, çıkarmaz." (Yusuf, 12/90)

"Mü'minin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mü'mine özgüdür. Zira sevinirse şükreder; bu ise onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse sabreder; bu da onun için hayırlıdır."(3)

"İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî. Müsbet kısmı malûmdur. Menfî kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle musibetzede za'fını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahîmine ilticakârane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, hâlistir. Eğer sabretse, musibetin mükâfatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur."(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (119. Mektup)
(2) bk. Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52.
(3) bk. Riyâzü's-Sâlihin, I/54.
(4) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...