Üstad pek çok yerde kusurlarının bulunduğunu; ancak Risalelerin bu hatalarla ilgisi olmadığını söylüyor. Risalelerde Üstad'ın birçok görüşü var; ancak Üstad bu görüşlerinde hata yapamaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle, Üstad Hazretlerinin hataya açık ve ihtimal dahilinde olması, hata yaptığı anlamına gelmez. Onun hata yapıp yapmadığını anlamanın en kestirme ve sağlam yolu, onun fikir ve düşüncelerini mizana ve mihenge vurmaktır. Mizan ve mihenk ise şeriat ve sünnettir. Yani Risale-i Nurların içinde hata olup olmadığını şeriata ve sünnete kıyas ederek anlayabiliriz.

Faraza hata çıksa, onu Üstad Hazretleri dedi diye kabul etmek caiz olmaz. Şayet hata çıkmamış ise, ya çıkarsa, ya da ihtimal ki çıkabilir gibi evham ve zanlarla hareket etmek de doğru olamaz. Milyonlarca âlim ve hoca taifesi Risale-i Nurları incelediği hâlde, içinde şeriata ve sünnette aykırı bir durum ve fikir görmemiş ve bulmamışlar.

İkinci olarak, Üstad Hazretlerinin kendi nefsi ve şahsı hakkındaki muhasebe ve murakabeleri ile ilmi açıdan yanlış ve batıl bir fikri savunması çok farklı şeylerdir. Üstad Hazretleri kendi nefis ve benliğini sürekli tenkit ediyor ve etmelidir, bu onun kulluğunun bir gereğidir. Lakin madem Üstad Hazretleri kendini sürekli kusurlu ve hatalı görüyor, öyle ise Risale-i Nurlarda da kusur ve hata olabilir demek, yanlış olur. Kulluk için hata ve kusurunu itiraf etmek ayrıdır, ilmi olarak hata ve kusur etmek daha ayrı bir şeydir. Birisi fazilet iken, diğeri idlaldir, yani insanları batıla ve sapkınlığa sürüklemektir. Kimse Üstad Hazretleri için idlal yapıyor diyemez ve dememiştir, zira eserleri ortadadır. Bu konu hakkında Üstad'ın Mektubat'ta geniş bir izahı vardır.(1)

Üçüncü olarak, Risale-i Nurların büyük ekseriyeti ihtar ve ilham eseri olarak Allah tarafından yazdırılmıştır. Ama şeriat açısından ilham, vahiy gibi bağlayıcı ve yüzde yüz masum değildir. İlhamın değer ve kıymeti vahyin denetiminden sağlam bir şekilde geçmek ile olur. Yani Risale-i Nurlar vahyin denetimindedir. Şayet bu denetimden sağlam bir şekilde geçmiş ise, o zaman Kur’an’nın malı ve İslam aleminin bir değeri olur. Geçmemiş ise, kıymet-i harbiyesi yoktur. Risale-i Nurlar sağlam bir şekilde vahyin denetiminden geçtiğine göre Risale-i Nurlara ve onun müellifine mahz-ı hak nazarı ile bakmakta bir mahzur olmaz. Biz şianın iddia ettiği gibi "masum İmam" fikrini kabul etmiyoruz. İmam şeriata ittiba ettiği müddetçe masumdur, etmez ise masum değildir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hakanahmet
peygamberler masumdur,büyük evliyalar ise mahfuzdur. üstadın ilmi ise ibni arabinin de işareti ile masumdur..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Aslan2002

"Faraza hata çıksa, onu Üstad Hazretleri dedi diye kabul etmek caiz olmaz. " kelimesini açıklar mısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Faraza Üstadımız ehlisünnete muhalif bir şey söylemiş olsa idi bizde üstad söyledi diye bunu savunmuş olsak bu yanlış olurdu. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...