Risalelerde Hata Olamaz mı; Üstad Mehdi Bile Olsa Yanlış Yapamaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hatasızlık ve kusursuzluk, sadece Allah’a mahsustur. Peygamberler de hata ve kusura düşebilirler, bu kabiliyet onlarda da vardır; lakin onların hata ve kusuru vahyin denetiminde olduğu için, hata ve kusurları anında tashih edilirler. Yani onların hatası baki kalmaz demektir. Peygamberlerin masumiyetini bu şekilde anlamak daha isabetli olur. Yoksa hatasızlık ve kusursuzluk, sadece Allah’a ait bir vasıftır, bu vasfı başkalara izafe etmek imani açıdan sorunlar içerir, Allah muhafaza insanı şirke düşürebilir.

Sahabeler Mehdi'den daha üstün olmalarına rağmen, bırak hata ve kusuru büyük günah işleyen sahabeler bile olmuştur. Hal böyle iken, Üstad Hazretlerine kabillik noktasından, kusursuz nazarı ile bakmak doğru olmaz.

Diğer bir husus; muhabbetin muhakeme ve basireti yoktur. Muhabbette taşkınlıklar ve aşırılıklar çokça vuku bulur. Bu sebeple muhabbet, şeriat ve akıl ile denetlenmelidir. Yoksa muhabbet insanı sapkınlığa düşürebilir. Hristiyanların Hazreti İsa (as)’ı, bazı müfrit Alevilerin Hazreti Ali (ra)’ı ilahlaştırmalarında, muhabbetin bu taşkınlıkları önemli bir faktördür.

Üstad Hazretlerine olan muhabbetimiz, bizi yanlış düşüncelere sevk etmemelidir. Bu muhabbetin denetmeni şeriattır. İslam şeriatına göre Üstad Hazretlerinin kusursuz kabul edilmesi caiz değildir. Peygamberler bile zelle namı ile hata edebilirlerken, Üstad Hazretlerini hatasız görmek taassup ve aşırılık olur.

Ama bir şahsın hata yapma ihtimali ya da hata ve kusura kabil olması, hatalı ve yanlış olduğu anlamına gelmez. Risale-i Nurlar incelendiğinde ve mihenk olan İslam şeriatına vurulduğunda, herhangi bir hata ve kusur şimdiye kadar tespit edilmemiştir. Şayet varsa ispat edilsin o zaman bir değerlendirme yaparız. Yoksa hataya kabil diye Risale-i Nurlara ve Üstad Hazretlerine hata ve şüphe ile bakmak yanlış olur.

Risale-i Nurlar bu zamanda Kur’an ve hadislerin manevi ve hakikatli bir tefsiridir. Bütün alem-i İslam tarafından kabul görmüş ve takdir edilmiş bir eserdir. Risale-i Nurlar fikir ve istikamet noktasından ehlisünnet çizgisinde ve istikametinde giden bir tefsirdir. Ehlisünnet inançlarına aykırı ve ters bir fikrin tespiti şimdiye kadar görülmemiştir. Binlerce alim ve müdakkik nazarların altında olan bir tefsirin, tenkide medar bir bahse konu olmaması ve şimdiye kadar böyle bir itiraza mahal bulunmaması, Risale-i Nurların içinde hata olmadığını katiyet ile gösterir. Şayet hata var deniliyor ise, bunu iddia edenler ispat etmekle mükelleftir.

Üstad pek çok yerde kusurlarının bulunduğunu; ancak Risalelerin bu hatalarla ilgisi olmadığını söylüyor. Risalelerde Üstad'ın birçok görüşü var; ancak Üstad bu görüşlerinde hata yapamaz mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yucel_21
bir gün temel ingiltereye gitmiş orada trafik buradakinin tersi akar temelde buradakine güre hareket ederek arabasıyla ilerlemeye başlar bu durumu güren yetkililer diyer şöfürleri uyarmak için radyodan anons yaparlar falan yönde bir sürücü yanlış yolda ilerliyor haberiniz olsun ..temel bu radyo anonsunu duyunca başını pencereden dışarı çıkararak bakmış ve eklemiş ne birisi hepisu hepisu...aslında yanlış yolda giden kendisiymiş ama ne garipki bunun farkında bile deyildi temel aynen böylede asrın imamına hata isnad etmeye çalışanlar önce kendilerine baksınlar doğru yoldamı ilerliyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yucel_21
BAZI KAVRAMLARI İYİ BİLMEK LAZIMDIR.EHLİ SÜNNET VE CEMAATİN ORTAK GÜRÜŞÜ PEYGEMBERLER ALLAHIN İSMET SIFATINA MAZHAR OLMUŞ OLMALARIDIR..BURADA HATA DEDİKLERİ ŞEY İSE BUNUN İSLAMİ LİTERATÜRDEKİ ADI ZELLEDİR..PEKİ ZELLE NEDİR BUNU ÖRNEKLEYEREK AÇIKLAMAYA ÇALIŞALIM BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU FARZ EDELİM DİYELMİKİ KİTAP OKUYACAZ 1.KURAN 2.HADİSİ ŞERİF 3.EVRADI ŞAHI NAKŞİBEND ŞİMDİ BU ÜÇÜ ARASINDA SEÇİM YAPTIK VE HADİSİ ŞERİF OLANI OKUDUK İŞTE BU ZELLEDİR YANİ İYİ OLAN ŞEYLERİN ARASINDA BİR TERCİH YAPMAK ASLINDA KURAN OKUNSAYDI DAHA SEVABLIYDI AMA HADİSLERDE KURANIN ANLAŞILMASI İÇİNDİR.İŞTE PEYGAMBERLERİN VE DOLAYISIYLA ONLARIN HAKİKİ VARİSLERİ OLAN MÜCEDDİTLERİN YAPTIĞIDA BUDUR.YANİ İYİ OLANLARIN ARASINDA ASRIN İHTİYACINA UYGUN OLARAK O ASRIN HASTALIĞINI TEŞHİS EDİP O HASTALIĞA UYGUN İLAÇ YAZMALARIDIR YANİ HATA DEYİLDİR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cevahir_g
Nefsi emmareden kurtulmuş olanlar(Üstad vb.) hata işleyebilirler ama bunda ısrar etmezler. Ayrıntılı bilgi : Evliya büyük günah işlemekle evliyalıktan düşmez. Evliya büyük günahta ısrar etmez. İşte vesikası: Büyük âlim ve on üçüncü asrın müceddidlerinden Mevlana Halidi Bağdadi hazretleri, (Adab-ı tarikai aliyye) kitabında buyuruyor ki: (Ehlullaha itiraz eden kimsenin küfür üzere öleceğini gösteren hadis-i şerifler vardır. Evliyanın masum olması şart değildir. Eshab-ı kiram arasında had cezası verilen ve eli kesilen oldu. Halbuki, Sahabenin en aşağı derecede olanı da Veli idi. Hepsi, Sahabi olmayan Velilerin hepsinden daha yüksek idiler. Velilerin hepsi, günaha devam etmekten mahfuzdur. Belki, bazen günah işlediği için pişmanlıkları, ağlamaları, Allahü teâlâya yalvarmaları daha çok olur. Dereceleri artar. Bu sebeple, Hikemi Ataiyye’de, (Zillet ve inkisara sebep olan günah, izzeti nefse ve kibre sebep olan taatten daha hayırlıdır) denilmiştir. Amelleri ve sıfatları müsavi olan iki Veliden, tevbesi daha çok olanın, masum olandan daha üstün olduğu bildirildi.) Buhari’de diyor ki: (Eshab-ı kiramdan Abdullah adında birine, şarap içtiği için had cezası verildi. Resulullah buna lanet edildiğini işitince, (Ona lanet etmeyin! Çünkü O, Allah’ı ve Resulünü sevmektedir) buyurdu. Merec-ül-bahreyn’de, Ahmed Zerruktan alarak diyor ki: (Masum olmak, kusursuz olmak, Peygamberlere mahsustur. Velinin masum olması şart değildir. Israr ve devam olmadan, büyük günah işlemek, vilayeti bozmaz. Veli, günahından vazgeçer ve tevbe eder. Günah işlemek, insanı helak etmez. Günaha devam etmek, tevbeyi terk etmek, helak eder. Âdem aleyhisselamın zellesi ile, İblisin isyanı, bundan dolayı farklı oldu.)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
subhan
bu hususta ustad,i rahmetle aniyoruz ve kendisi bir muceddid,tir hatasiz kul olmaz hepinizi saygi ve rahmatle aniyorum inşaalah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...