Üstadımızın; "Sabır üçtür" değerlendirmesi hadise mi dayanıyor, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü sabır üçtür:

"Biri: Masiyetten kendini çekip, sabretmektir. Şu sabır takvadır; اِنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ sırrına mazhar eder..."

"İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir. اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ şerefine mazhar ediyor..."

"Üçüncü sabır: İbadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor, en büyük makam olan ubûdiyet-i kâmile cânibine sevk ediyor..."(1)

İlgili hadis rivayeti için bk. Suyutî, el-Câmiu's-Sağîr, 2/80; İbn Ebi Dünya, es-Sabru ve's-Sevâb,1/30; Kenzu’l-Ummal, h.no: 6515.

Bu hadis rivayeti zayıf olarak değerlendirilmiştir. (bk. Suyutî; a.g.y; el-Elbanî, Daifu’l-Camii’s-Sağir, h. no: 3532)

"... Allah takvâ sahipleriyle beraberdir." (Bakara, 2/194)

Bu ayet günahlara karşı sabırlı olmayı zımnen ifade ediyor. Çünkü, takvanın özünde günah ve haramlara karşı sabırlı olma manası vardır.

"... Muhakkak ki Allah sabredenleri sever."(Âl-i İmrân, 3/146)

"... Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever."(Âl-i İmrân, 3/159)

"(Yakub) 'Ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah'a şikâyet ederim...' dedi." (Yusuf, 12/86)

Bu üç ayet de direkt musibet ve belalara karşı sabırlı olunması gerektiği ifade edilmektedir.

"Üçüncü sabır" da ibadetlere karşı sabırlı olmak gerektiğidir ki, ibadeti emreden bütün ayetler aslında zımnen bu sabrı da emrediyor demektir. Çünkü ibadetlerde sabır isteyen amellerdir. Her gün ve ömür boyu beş vakit namaz kılmak sabır işidir...

(1) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...