"Sabırsızlık ise Allah’tan şikâyeti tazammun eder. Ve ef’âlini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar." Başına çok büyük musibetler gelenler açısından bu kısmı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir. اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah’tan şikâyeti tazammun eder. Ve ef’âlini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar."

"Evet, musibetin darbesine karşı şekvâ suretiyle elbette âciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekvâ Ona olmalı; Ondan olmamalı. Hazret-i Yakup Aleyhisselâmın اِنَّمَاۤ اَشْكُوا بَثِّى وَحُزْنِى اِلَى اللهِ demesi gibi olmalı. Yani, musibeti Allah’a şekvâ etmeli; yoksa Allah’ı insanlara şekvâ eder gibi 'Eyvah! Of!' deyip 'Ben ne ettim ki bu başıma geldi?' diyerek, âciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, mânâsızdır."(1)

Maruz kaldığımız musibet ve belalar ne kadar ağır ve zor da olsa isyan ve şikayetin insana ne maddi ne de manevi hiçbir faydası bulunmuyor. Aksine isyan musibeti ikileştiriyor, daha da ziyadeleştiriyor.

İsyan ve şikayet tıpkı kırık bir el ile düşmana yumruk atmak gibidir; kırık bir el ile ne kadar yumruk atsa kendi canı misliyle acıyacaktır. Oysa sabretse, sadece kırığa odaklanıp onun tedavi yollarını arasa, canı daha az acıyacak ve manen de büyük bir sevap kazanacak. Onun için isyan ve şikayetin ne psikolojik anlamda ne de uhrevi anlamda hiçbir faydası bulunmadığı gibi, çok büyük zararları var. İsyan, derdi birden bine çıkarırken, sabır binden bire indirir.

İnsan aciz ve dayanıksız bir fıtrata sahip olduğu için ağlamak, sızlamak ve şikayet etmek ister. Bu yüzden insana "Ağlama, sızlama, şikayet etme!.." denilemez. Ama ağlama, sızlama ve şikayetin yüzü ve yönü ayarlanabilir. İşte insan bu noktada sorumlu ve vebal içindedir. Bunun en güzel örneği Hz. Yakub (as)'ın tavrıdır:

"... Ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah 'a şikayet ederim.” (Yusuf, 12/86)

Yani: Musibeti Allah'a şikayet etmeli, yoksa Allah'ı insanlara şikayet eder gibi, "Eyvah! Of!" deyip, "Ben ne ettim ki, bu başıma geldi?" diyerek, âciz insanların duygularını tahrik etmek zarardır, manasızdır ve aynı zamanda kulluğa da uygun değildir.

Musibetlerin verilmesinin bir sebep ve hikmeti de insanın metanet kazanıp olgunlaştırılmak istenmesidir. İnsan musibete karşı sabrederse kemal bulup olgunlaşır. Böylece Allah’ın isim ve sıfatlarına mazhariyet konusunda sağlam bir zemin, olgun ve verimli bir tarla, mütefekkir ve hikmet sahibi bir okuyucu olur.

Yok bu musibet karşısında isyan edip sürekli şikayet ederse, o zaman musibetin geliş amacı tahakkuk etmemiş olduğu gibi, bir de günah ve fısk yükünü beline yükler. Yani insan musibet karşısındaki bu isyan ve şikayeti ile hem dünyada hem de ahirette büyük bir kayıp ve ziyan yaşar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...