Üstad'ın meşverette talebelerin fikirlerine göre kendi fikrini değiştirdiği olmuş mudur? Misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelen: Bütün ruh u canımla hizmet-i Kur'âniye ve imaniyenizi tebrik ediyorum. Bu mektupta bir ince meseleyi meşveret suretiyle reyinizi almak için gönderdik. Münasip midir? Değilse ıslah edersiniz..."(1)

Bu ifadeler Üstad Hazretlerinin talebeleri ile meşveret ettiğini ve bunu bir iki defaya mahsus değil, bir yaşam şeklinde uyguladığını gösteriyor. Bunun örnekleri çoktur.

Üstad’ın Risale-i Nur hizmeti ile ilgili ekser konuları meşverete havale ettiğini gösteren ifadelerini şöylece sıralayabiliriz: Üstad, tevafuklu Kur’an diye bilinen tarzı keşfettiğinde, bunun hayata geçirilmesini talebeleriyle istişare etme ihtiyacı duymuştu. Talebeler gerektiğinde Üstadlarını ikaz edeceklerdi. (Mektubat, s. 394)

Denizli hapsinde kendi müdafaasının Ankara’da yüksek makamlara gönderilmesi konusunu

“Şimdi siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim.”(2)

ifadeleri ile meşverete havale etmişti.

Bir kısım dünya işlerini talebelerinin meşveretine havale ettiği gibi, Risale-i Nur hizmetine ait işler için de

“Uhrevî ve Kur'ânî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur'u ve şakirtlerinin şahs-ı mânevîlerini tevkil eyle.”(3)

ifadelerini kullanmıştı.

Geçen paragrafta bizzat Risale-i Nurların meşveret heyeti üyeleri arasında sayılması ilginçtir. Üstad, cemaatin şahs-ı manevisini Risale-i Nurların temsil ettiğini, bu şahs-ı maneviye ait fikrin de meşveretle ortaya çıkacağını ileri sürer ki, bu tespit ile meşverete olağanüstü bir mevki verdiği açıktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (78. Mektup)

(2) bk. Şualar, On Üçüncü Şua

(3) bk. a.g.e., On Dördüncü Şua

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...