"Vâhid-i Zülcelâlin daire-i kudretine" gitmek ne demektir, "Kudret dairesi" ne mânaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünya hikmet dünyası ahiret ise kudret âlemidir. Hakîm isminin muktezası olarak dünya altı gün ile tabir edilen altı devrede yaratılıp kemale erdiği ve canlıların yaşayacakları bir mekân haline geldiği gibi, onda misafir olan canlılar da bir anda değil tedricen, safha safha yaratılmışlar ve dünyada misafir olmuşlardır.

Hikmet âlemi olan bu dünyada insanlar ana rahminde dokuz ayda kemale erdirilip dünyaya getirilmekte, buradaki hayatlarını da yine safhalar halinde tamamlamaktadırlar.

Dünyanın ve içindekilerin böyle kademeli yaratılmalarında büyük hikmetler vardır. Sadece birisini ifade edelim. Dünya kudret âlemi olsaydı insanlar bir anda yaratılırlardı. O zaman, ne anneleri olurdu, ne babaları. Kemal çağına bir anda gelirler, yine ihtiyarlık ve hastalık görmeden bir anda ölürlerdi.

Âhiret kudret âlemidir. Burada meyve yemek için ağaç dikmek ve yıllarca beklemek gerektiği halde, ahirette cennet ehli bir meyveyi dalından kopardıklarında daha ağızlarına koymadan onun yerine yenisi yaratılacaktır. Burada bir beldeden diğerine en sür’atli vasıtalar ile bile saatlerce yol kat’ ederek gidildiği halde, cennette istenilen her yere bir anda gidilecek, daha doğrusu orada bir anda bulunulacaktır. Bast-ı zaman ve tayy-ı mekân bu dünyada ancak bazı evliyaya nasib olduğu halde ehl-i cennet olan her insan bu şerefe ameline göre farklı mertebelerde de olsa mazhar olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...