Vahiy sadece peygamberlere geldiği halde, nasıl oluyor da Hz. Meryem’e Cebrail vasıtasıyla vahiy geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beşer ötesi bir bilgi türü olan vahiy, Allah’ın insanlar arasından seçtiği peygamberlerine emir ve yasaklarını bildirmesidir. Bir mekânla mukayyed olan insana, zaman ve mekândan münezzeh olan Zât-ı Zülcelâl’den vahyin gelmesi ve bunun kelime ve ibare olarak temessül etmesi, çok büyük bir hadisedir.

Kelime olarak vahiy, “Birisine süratle işarette bulunmak” manasındadır. Bu işarette bir gizlilik, bir kapalılık söz konusudur. Üçüncü şahıslar bu işarete muhatab olamaz.

Istılah olarak ise vahiy, “Allah’ın, irade ettiği bilgileri resûllerine kelam, söz ve mana olarak bildirmesi” Allah ile Peygamberi arasında, mahiyetini ancak Allah’ın ve peygamberinin bilebileceği bir irtibat vasıtasıdır.”

Kur’an ayetlerine baktığımızda, Cenab-ı Hakk’ın:

1. Semaya, 2. Arza, 3. Meleklere 4. Arıya, 5. Hz. Musa’nın annesine, 6. Havarîlere, 7. Peygamberlere vahyettiğini görürüz...

Karşımıza çıkan bu tablo bize, Allah’ın bütün yaratıklarıyla, onların kabiliyetine göre konuştuğunu, mesajını bildirdiğini gösterir.

1. Allah’ın semaya vahyettiğini bildiren ayet, ilk yaratılış safhasından bahseden ve Allah’ın emriyle sema ve arzın yokluktan vücud sahasına çıkmalarını bildiren ayetin hemen peşine gelmiştir:

“...Allah her semaya vazifesini vahyetti...”(Fussilet, 41/12) mealindeki bu ayet, her bir semada yürürlükte bulunan kanunlara işaret etmekte ve orada bulunan sema ehline, taat ve ibadetle alakalı ilahi emri bildirmektedir.

2. Allah’ın arza vahyettiğini bildiren ayet, dünyanın kıyamette şiddetli bir sarsılışla sarsılıp, içindeki ağırlıkları çıkarıp attığında; Allah’ın emriyle, üstünde ne olup bittiğini söylemesiyle alakalıdır. Bu söyleyişin hikmeti, “Çünkü Rabbin ona konuşmasını vahyetmiştir.” (Zilzal, 99/5) şeklinde açıklanır. Buradaki vahiyse, emir ve izin manasındadır.

3. Allah’ın meleklere olan vahyi, Bedir savaşıyla alakalı ayetler içinde geçer:

“Hani, Rabbin meleklere, 'Ben sizinle beraberim. Haydi, iman edenlere sebat ilham edin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım.' diye vahyediyordu.” (Enfal, 8/12).

Görüldüğü gibi buradaki vahiy bir emir manası taşımaktadır.

4. Allah’ın arı gibi küçük bir hayvana vahyetmesi gerçekten düşündürücü bir husustur. Alakalı ayet şöyledir:

“Rabbin bal arısına ‘Dağlardan, ağaçlardan insanların yaptıkları çardaklardan evler edin. Sonra, her çiçekten ye de Rabbinin yolunda inkıyad ile git.’ diye vahyetti...” (Nahl, 16/68-69).

Buradaki vahiy, ilham mânâsı taşımakta olup, arının, değişmeyen fıtrî yaratılışına işaret etmektedir.

5. Allah’ın Hz. Musa’nın annesine olan vahyi, onun şiddetli endişe ve sıkıntı halinde iken olmuştur. Şöyle ki:

Oğlunun, öldürülmesinden korkan ve üzülen Musa’nın annesine, Cenab-ı Hak şu teselli dolu mesajı gönderir:

“Onu emzir. Onun başına bir şey gelmesinden korktuğunda onu (sandık içinde) denize bırak. Korkma ve üzülme! Biz onu tekrar sana kavuşturacağız ve onu peygamberlerden yapacağız.” (Kasas, 28/7)

Buradaki vahiy, teselli verici bir ilham manası taşımaktadır.

6. Havariler, Hz. İsa’ya (as) hayatında tabi olan arkadaşlarıdır. Bunlar da

“Hani havarilere ‘Bana ve Resulüme iman edin.’ diye vahyetmiştim...” (Mâide, 5/111)

ayetinin ifade ettiği gibi, ilahi mesaja muhatab olmuşlardır. Burada da vahiy, ilham manasında kullanılmıştır.

Yere ve göğe, yerin ve göğün sakinlerine vahyedildiğini bildiren Kur’an ayetleri, bizlere engin bir tefekkür ufku açmakta ve canlı-cansız bütün varlıkların Allah’tan gelen talimatla hareket ettiğini göstermektedir. Bir uzay aracının yerden gelen direktiflere göre yönlendirilmesi gibi, her şey Allah’ın rububiyet arşından gelen emirlerle yönlendirilmektedir. Bunun cansız varlıklara, hayvanlara, meleklere, gelen “kevnî vahiy” olarak görebiliriz. Bunların hepsi hiçbir isyanları olmadan ilahi program çerçevesinde hareket etmektedirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

söylemez
ALLAH RAZI OLSUN YANİ ŞİMDİ HZ MERYE ME GELEN VAHİY PEYGAMBERLERE GELAN VAHİYDEN FARKLI ŞEKLİN DE ANLADIM. SELAM VE DUA İLE
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...