"Muhyiddin-i Arabî gibi zatlar ki, istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehl-i velayet misillü,.." Muhyiddin-i Arabî gibi zevatın ruhlarla irtibatı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhyiddin-i Arabî gibi zatlar, berzah âlemine göçmüş ruhlarla, hatta peygamberlerle görüşebildikleri gibi, cin taifesiyle de görüşebilir ve o cinnîleri emirlerinde çalıştırabilirler. Böyle bir tasarruf yetkisini bu asırda iman ehli herkesten beklemek yanlış olur. Müstesna zatlar bu asırda da bulunabilir, berzah âlemiyle ve cin taifesiyle ancak onlar temas kurabilirler.

Mümtaz şahsiyetler istisna edilirse, bu asırda, ruhlarla temas kurmak pek mümkün görülmediğinden, bu konuya fazla ehemmiyet vermeyip, takva yolunda ilerlemeye çalışmak gerekir.

Hazret-i Geylani’nin mübarek ruhu ile irtibat kurmanın yolu ise, manen terakki edip nuraniyet kazanarak, onun makamını ziyaret etmek ile olur. Yoksa adi bir masaya oturup, onu masaya davet etmeye teşebbüs etmek edepsizliktir.

Celaleddin-i Suyutî Hazretleri uyanık halde iken Peygamber Efendimiz (asm) ile çoğu kere görüşmüş(1), onunla manevi âlemde hadislerin senedini tahkik etmiştir. Hakiki celb-i ervah budur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Supreme1995

celaleddini suyuti hazretleri peygamber efendimizle yapmış olduğu hadislerin sened tahkikini kendisi bizzat kitabında anlatmış mıdır ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

İmam Suyutinin naklettiği her hadis böyle bir yolla tahkiki yapılmamış ise de, tartışmalı bazı hadisleri tahkik ve tasdik ettirdiği bir vakıadır. İmam-ı Buhari de de aynı durum söz konusudur. el-CÂMİU's-SAHÎH eserinde böyle bir durum söz konusudur. Bu konu ile ilgili haturalarını şöyle nakleder: 
İmâm-ı Buhârî bu ilmî üstünlüğü ile çok kıymetli eserler yazdı. Bunlardan bâzıları şöyledir: 1) Câmi-us-Sahîh: En büyük ve en meşhur eseridir. Sahîh-i Buhârî ismiyle tanındı. Hadîs-i şerîfleri toplayan en kıymetli kitabıdır. İmâm-ı Buhârî hazretleri bu eserine Sahîh denilmesinin sebebini şöyle anlatır: "Rüyâda Peygamber efendimizi gördüm. Karşılarında oturuyordum ve elimde bulunan yelpazeyi sallayıp, mübârek vücûdunu serinletiyor, mübârek yüzüne yaklaşmak istiyen sinekleri uzaklaştırıyordum. Büyük zâtlar bu rüyâmı; "Sen, Peygamberimiz aleyhisselâmın hadîs-i şerîflerini, O'nun sözü imiş gibi uydurulan yalanlardan ayırırsın." şeklinde açıkladılar. Bundan sonra, çok uğraşarak, sahîh hadîsleri topladım ve bu şekilde meydana gelen eserin ismi Sahîh oldu."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...