"Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar ki, istediği vakit ervâh ile görüşen bir kısım ehl-i velâyet misillü,.." Muhyiddin-i Arabî gibi zevatın ruhlarla irtibatı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar, berzah âlemine göçmüş ruhlarla, hattâ peygamberlerle görüşebildikleri gibi, cin taifesiyle de görüşebilir ve o cinnîleri emirlerinde çalıştırabilirler. Böyle bir tasarruf yetkisini bu asırda iman ehli herkesten beklemek yanlış olur. Müstesna zâtlar bu asırda da bulunabilir, berzah âlemiyle ve cin taifesiyle ancak onlar temas kurabilirler.

Mümtaz şahsiyetler istisna edilirse, bu asırda, ruhlarla temas kurmak pek mümkün görülmediğinden, bu konuya fazla ehemmiyet vermeyip, takva yolunda ilerlemeye çalışmak gerekir.

Hazret-i Geylani’nin mübarek ruhu ile irtibat kurmanın yolu ise, manen terakki edip nuraniyet kazanarak, onun makamını ziyaret etmek ile olur. Yoksa âdi bir masaya oturup onu masaya davet etmeye teşebbüs etmek edepsizliktir.

Celaleddin-i Suyutî Hazretleri uyanık halde iken Peygamber Efendimiz (sav.) ile yirmi kere görüşmüş (1), onunla manevî âlemde hadislerin senedini tahkik etmiştir. Hakiki celb-i ervah budur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...