Süleyman Aleyhisselâm’ın “ifritler”inden maksat nedir. Onların “celb ve teshiri” ne mânâya gelmektedir? Metinde geçen âyet-i kerîmeleri kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âsi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik." (Sâd Suresi, 38/38)

İfritler, cinlerin en zararlı ve kabiliyetçe en kuvvetli grubudur. Tabiri caizse, insanlarda olduğu gibi cinlerde de lider kişiler vardır ve bunların inanmayan kısmına ifrit denilmektedir. Süleyman aleyhisselâmın, ifritleri celb ve teshir etmesi bütün cin tâifelerini kendi emrinde çalıştırabilmesi demektir. Âyet-i Kerîmede bunların zincirlere bağlandıkları kaydedilmekle Süleyman aleyhisselâmın emrinde ister istemez çalıştıkları, yanlış iş yapmalarına fırsat ve imkân verilmediği anlatılmış oluyor.

Diğer âyet-i kerîmede bunların Süleyman aleyhisselâmın emriyle dalgıçlık yaptıkları, denizden mücevherler çıkardıkları, ayrıca ustalık da yaptıkları haber veriliyor. Tefsirlerde, bu usta cinlere birçok binalar yaptırıldığı kaydediliyor.

"Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik."(Enbiyâ Suresi, 21/82)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...