Süleyman Aleyhisselâm’ın "ifritler"inden maksat nedir? Onların "celb ve teshiri" ne manaya gelmektedir? Metinde geçen ayet-i kerimeleri kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âsi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik." (Sâd, 38/38)

İfritler, cinlerin en zararlı ve kabiliyetçe en kuvvetli grubudur. Tabiri caizse, insanlarda olduğu gibi cinlerde de lider kişiler vardır ve bunların inanmayan kısmına "ifrit" denilmektedir. Süleyman aleyhisselâmın, ifritleri celb ve teshir etmesi, bütün cin tâifelerini kendi emrinde çalıştırabilmesi demektir. Ayet-i kerimede bunların zincirlere bağlandıkları kaydedilmekle Süleyman aleyhisselâmın emrinde ister istemez çalıştıkları, yanlış iş yapmalarına fırsat ve imkân verilmediği anlatılmış oluyor.

Diğer ayet-i kerimede bunların Süleyman aleyhisselâmın emriyle dalgıçlık yaptıkları, denizden mücevherler çıkardıkları, ayrıca ustalık da yaptıkları haber veriliyor. Tefsirlerde, bu usta cinlere birçok binalar yaptırıldığı kaydediliyor.

"Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik." (Enbiya, 21/82)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...