"Vahşi hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir." sözü, hangi rivayete binaen söylenmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehli ilim alimlerin ve Allah dostu olan evliyaların tahricatlarının hepsine zahir ve kati deliller istenilmez. Zira ayet ve hadislerin zahiri manasından başka, çok ince ve latif işari ve remzi manaları da vardır. Peygamber Efendimiz (asm) bu manaya şu hadis ile işaret ediyor:

“Her âyetin birer zâhir ve bâtın ve her zâhir ve bâtının birer had ve muttalaı ve her had ve muttalaın çok şücun ve gusunu vardır.”(1)

Yani ayet ve hadislerin zahiri manalarından başka, avam insanların göremeyeceği çok ince ve latif manaları da vardır ki, bunu ancak müdakkik nazarlar görebilir. Bu yüzden büyük ve mutemet zatların sözleri delilsiz, kaziye-i makbule nevinden kabul edilebilir. Ama bu sözleri inkar etmenin dini açıdan bir sakıncası yoktur. Sadece feyizden mahrumiyet söz konusudur.

İkinci bir mana olarak,

“Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı kıyâmette boynuzludan alınır."(2)

hadisi şerifinde,

“Akilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir."(3)

cümlesi ve hükmü zımni ve işari olarak vardır. Yani Üstat bu cümleyi ve bu hükmü bu hadisten çıkarmıştır. Zaten bahsi geçen yerde bu hadis de zikrediliyor.

Dipnotlar:

(1) bk. İbni Hibban, Sahih 1:146; el-Münavî Feyzü'l-Kadîr, III/54.
(2) bk. Ahmed bin Hanbel, Müsned, II/235.
(3) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

felsefi
acaba şöyle mi çıkarmış bu hükmü üstad : boynuzlu boynuzsuzu kuvvetiyle öldürüp ve sonra onu yerse ki boynuzludan kısas ve hesap ancak böyle bir şey sebebiyle olur zira sadece boynuzu cihetiyle kısas olmaz zira boynuzu veren bi zatihi Allahtır bu yönden olsa davalının hasmı Allah olmazmıydı demek buradaki kısas meselesi boynuz değil boynuzun verdiği güçle hayatına kasıt sonrası onu yemek olsa gerek la ye'lemul gaybe illallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...