"Vazife-i ırsiyeti yapan Risale-i Nur’u efradı içine hususî bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur’ân olan Arabî olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor." Risaleler, Kur'an'ın varisi midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Irsiyet: Veraset, aile ve soydan geçen benzerlik şeklinde ifade edilebilir.

"Vema erselna min resulin illa bi lisani kevmihi liyübeyyine lehüm" cümlesi makam-ı cifrîsiyle ve baştaki âyetin işaretleri karinesiyle, risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle, bir mânâ-yı remzî cihetinde, vazife-i ırsiyeti yapan Risale-i Nur'u efradı içine hususî bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur'ân olan Arabî olmayarak, Türkçe olmasını takdir ediyor.

Risale-i Nur eserleri bu asırda Kur'an hesabına hizmet etmekte ve onun bir vekili konumundadır. Çünkü Birinci Şua'da geçen otuz üç ayeti kerimenin işaretiyle ve otuz üç ehadis şerifin ihbariyle, Abdülkadir Geylani ve İmamı Ali'nin müjdeleriyle, bu ırsiyete haiz Risale-i Nur eserleridir diye telakki ediyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Bilal

Geçenlerde bir yerde bu konunun bahsi geçtiğinde, irsiyetten kasıt İslam'ın kadın ve erkeğe verdiği mal paylaşımıi, şeklinde bir yorum yapılmıştı. Acaba öyle bir anlamda çıkarılabilir mi? Saygılar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Verdiğimiz cevapta da açıkça belirtildiği gibi, irsiyetin bir manası da verasettir. Yani, miras anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Risale-i Nurlar Peygamber Efendimiz'in (a.s.m)  risalet yönüne varistir. Her asırda gelen müceddidler gibi, Bediüzzaman hazretleri de bu asrın müceddidi olması hasebiyle, Peygamberimizin (a.s.m) varisidir. Çünkü hadiste, "Alimler Peygamberlerin varisleridir" buyurulmakla, muhakkik ve ehl-i takva olan alimlerimizin Peygamberimizin varisi oldukları belirtilmektedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...