"Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş..." Buradaki, "Elini kaldırırken indirmiş." ne demektir, bunu yapan kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİSİ: Avrupa'nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa, üç yüz elli milyon İslâmı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihetle istisgar edilmeyecek mânevî ve daimî bir kuvvetüzzahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir, gösterilsin. Evet, o azîm mânevî kuvvetüzzahrı menfi milliyetle ve istiğnâkârâne hamiyetle gücendirmemeli."(1)

Avrupa’nın büyük sömürgeci devletleri, İslam âleminin hamisi ve muhafızı olan Osmanlı Devletini yıkmak için çok sinsi planlar yapmışlardır. Osmanlı gücünü İslam Dininden alıyordu, batılılar içimize ırkçılık sokunca, Osmanlının o haşmetli gücü kayboldu ve eriyip gitti.

Ve Osmanlının yıkılması ile bütün İslam âlemi hamisiz ve muhafızsız kalınca; çile ve sömürgeler dönemi başladı. Avrupa’nın zalim devletleri elini kaldırır gibi yaparken, ikinci tokatı İslam âlemine aşk etti. Yani zulüm ve sömürgeleri ardı ardına artarak devam etti demektir.

Nitekim Birinci Dünya Savaşı ve sonrası bunun en müşahhas bir misalidir.

Üstad Hazretleri Sünuhat adlı eserinde Osmanlının yıkılmasından sonraki ahvali şöyle ifade etmektedir:

“Haccın bahusus taarrüfle tevhid-i efkârı, teavünle teşrik-i mesaiyi tazammun eden içindeki siyaset-i âliye-i İslamiye ve maslahat-ı vâsia-i içtimaiyenin ihmalidir ki, düşmana milyonlarla İslam’ı, İslam aleyhinde istihdama zemin ihzar etti. İşte Hint, düşman zannederek, hâlbuki pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. İşte Tatar, Kafkas, öldürülmesine yardım ettiği şahıs, biçare valideleri olduğunu, "ba'de harabî'l-Basra" anlıyor. Ayakucunda ağlıyorlar. İşte Arap, yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp, hayretinden ağlamayı da bilmiyor. İşte Afrika, biraderini tanımayarak öldürdü, şimdi vâveylâ ediyor. İşte âlem-i İslam, bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti, valide gibi saçlarını çekip âh ü fîzar ediyor. Milyonlarla ehl-i İslam, hayr-ı mahz olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek yerine, şerr-i mahz olan düşman bayrağı altında dünyâda uzun seyahatlar ettirildi. Fa'tebirû.”

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
Verilen Cevabı tashih etmek istiyorum. Verilen cevap doğrudur lakin sorulan yerde Üstad birinci derecede o manayı anlatmamaktadır. Yani o kısmın sarahat manası "Avrupanın zalim devletleri elini kaldırır gibi yaparken, ikinci tokatı İslam alemine aşk etti. Yani zulüm ve sömürgeleri ardı ardına artarak devam etti" demek değildir. İlgili kısımda anlatılmak istenen;
Tıpkı bugün nasıl İsrail, Filistine bir saldırı yaptığında bütün dünya müslümanlarını ağlattırıp İsraile tepki gösteriyorlar, bu tepkiler karşısında İsrail çoğu zaman geri adım atmak zorunda kalıyor. Bütün dünya Müslümanlarını karşısına almak istemiyor, elini tokat atmak için kaldırmışken tekrar indiriyor. Buna son İsrail saldırıları şahittir. Eğer tepkiler olmasaydı o saldırıları daha fazla ve daha da vahşice yapacaklardı. Ama tepkilerden dolayı geri adım attılar. Tecavüzlerini daha da ilerletemediler. İşte aynen öyle de o zamanlarda Avrupa'nın ejderhaları (büyük devletleri) ne vakit Osmanlı devletine karşı bir tecavüzde bulunacakları zaman tüm dünya müslümanları o devletlere tepki göstermişler. Bütün müslümanların düşmanlığını kazanmamak için tecavüzlerinden vazgeçmişler ellerini tokat atmak için kaldırmışken tokat atmadan indirmişler. İşte bunu Menfi Milliyetçilik olan ırkçılık değil, Hakki İslam Milliyetçiliği sağlar. Yani hangi ırktan olursa olsun, bütün müslümanlar kardeştir. Dünyanın neresinde olursa olsun kardeş kardeşin derdiyle dertlenir, kardeşine yapılan tecavüze birlikte karşı koyar.
"Şu hiçbir cihette istisgar edilmeyecek manevî ve daimî bir kuvvetüzzahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir? Gösterilsin! Evet o azîm manevî kuvvetüzzahrı, menfî milliyet ile ve istiğnakârane hamiyet ile gücendirmemeli!"
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim
MUSTAFA KARAMAN hoca da farklı yorumluyor, yukarıdaki SAMİ beyin yorumuna benzer olarak. Diyor ki "Devlet-i İslâmiyeye (Osmanlı Devleti) tokat vurursak, o zaman diğer müslüman ülkeler bir isyan ederlerse berbat oluruz, o zaman o halka karşı kimse duramaz diye düşünüyor Avrupa'nın ejderhaları (büyük devletleri), diye açıklıyor şu videonun 29.DAKİKA 30. saniyesinde: https://www.youtube.com/watch?v=cJxMxZYidjA
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...