"Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki, zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar." hâlihazırdaki vaziyetlerine bakılınca bu tespit nasıl anlaşılmalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Yahudi milleti hırs ile ribâ ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrânişinlerin, yani bedevîlerin, kanaatkârâne vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması, yine mezkûr dâvâmızı kat'î ispat eder."(1)

Üstad Hazretleri burada Yahudi milletinin hırs ve dünya sevgisine işaret ediyor. Ve bu hırs ve dünya sevgisinden dolayı Yahudi milletinin zillet ve meskenet cezasına çarptırıldıklarını söylüyor.

Kazandıkları dünyalığın ve servetin de haram olan faiz yolu ile olduğunu, ama bu servetten tarih boyunca fayda görmediklerine işaret ediyor.

Zillet ve meskenet cezası ise, yersiz ve yurtsuz kalıp sair devlet ve kavimlere sığıntı olmak anlamındadır. Yahudiler tarih boyunca hep yersiz ve yurtsuz kalıp her kavimden şiddetli tokatlar yemişlerdir, en yakın örneği Alman Hitler'dir. Kaderin cilvesi ki tarihte bu zalim ve alçaklara şefkat sinesini açan hep İslam hükümetleri olmuşken, Osmanlı gibi halihazırda o tokat ve zilletin acısını Filistin den çıkarıyorlar.

Anadolu'daki tabirle "Yahudiler varlık içinde yokluk çekiyorlar." Yoksa sefalet ve süfli olmaları, fakir olmaları anlamına gelmiyor. Varlıklı olmalarına rağmen gönül ve rahat-ı kalple o varlıklardan istifade edemiyorlar demektir.

Bugün İsrail belki askeri ve siyasi olarak güçlü olabilir, ama güvenlik noktasından da sürekli bir paranoya içindedirler ki, bu da bir cihetle süfliyettir. Evet, servet içinde iken endişe ve paranoya ile yaşamak bir cihetle süfliyettir.

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Eneskanaat
Bu hususa ilişkin tarihî bir bilgi aktarmak istiyorum. Ortaçağ Avrupa'sında kilise tarafından faiz yasak kılınmışken, oradaki yahudiler tefecilikle uğraşıyorlardı. Ancak, yahudilerin tefecilikten kazandıkları haram kazancın çoğunu o zamanki Katolik kral ve kraliçeler yahudilerin ellerinden zorla alıyordu. Ayrıca, yahudilerin gayri meşru yoldan faizle halktan para kazanmaları, o zamanki Hristiyan halkı yahudilere düşman eden sebeplerden biri olmuştur. Bu da zaman zaman Hristiyan halkın yahudileri öldürmesine ve sürgün etmesine yol açmıştır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...