"Hikmet ve adl içindeki Rahmânü’r-Rahîm ve Hak ismini âzamî bir dairede görmek istersen, şu temsile bak: Nasıl ki, bir orduda dört yüz muhtelif taifeler bulunduğunu farz ediyoruz..." Temsilin tamamını özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gelecek temsilin şu âyet-i kerîme ile yakın ilgisi vardır:

“…Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.” (Fetih Sûresi, 4)

Temsilde dört yüz bin muhtelif taifelerin bulunduğu bir ordu farz ediliyor. Her millet diğerinden çok yönüyle başkalık arz ediyor. Yiyecekleri, giyecekleri, ilaçları, silahları birbirinden farklı olan böyle bir orduyu bir padişahın hiçbir yardımcıya ihtiyaç olmaksızın rahatlıkla sevk ve idare etmesi O’nun “ne kadar muktedir, müşfik, âdil, kerîm bir padişah olduğunu” gösterir denilerek büyük bir hakikate kapı açılıyor.

Üstadın zamanında bitki ve hayvan türleri dört yüz bin kadar imiş. Şimdi üç milyondan geçtiği söyleniyor. Bu kadar bitki ve hayvan nevinin bütün ihtiyaçlarının hiç karıştırmadan, hiçbirini noksan bırakmadan son derece mükemmel ve yine son derece kolay bir şekilde yerine getirilmesinde “Hikmet ve adl içindeki Rahmânü’r-Rahîm ve Hak” isimlerinin sayısız mertebelerde tecelli ettikleri nazara veriliyor ve “Hak ve Rahmân, Rezzâk ve Rahîm, Kerîm unvanlarını seyret, gör.” buyruluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...