"Vesvese" ile "şüphe" kavramları arasında fark var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Vesvese" adından da anlaşılacağı üzere, insanın zihnine istemdışı şeytanın telkini ile gelen bir takım kuruntu ve vehimlerden ibarettir. Bunların zihinden, hayalden hatta tefekkürden geçmesi, yani düşünülüp tasavvur edilmesi bir hüküm ifade etmez. İmana da bir zararı dokunmaz. Vesvesenin tek zararı insanın bu vesveseyi kendi kalbinden zannedip zarara düştüm zannıdır. Bunun dışında vesvese ve vehmin imana da takvaya da bir zararı yoktur.

İnsan bu gibi düşünce ve vehimleri, ancak kalbi ile tasdik edip gönül rahatlığı ile savunur bir vaziyete gelirse, o zaman o vehim ve vesvese bir inanç ya da şüphe olmuş olur ve insan o zaman mesul olur. Bunun dışında hiçbir surette akıldan ve hayalden geçen vehim ve vesvese insanı mesul ve sorumlu etmez.

Özet olarak, şüphe kalbin inanç konusunda bir tereddüde düşme hali iken, vesveseler ise zihne istem dışı gelen hükümsüz şeytani tuzaklardır, diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...