"İfrâta varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebeptir, taharrîye dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaytlığı atar, tehâvünü def eder." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeytan, plan ve vesvesesini aşamalar şeklinde tatbik ediyor. Her insanın manevi haline ve ilmi seviyesine göre bir plan tasarlıyor.

Mesela ibadeti olmayan birisinin tek sermayesi imandır, şeytan bu imanı çalmak üzere hareket eder. Hem imanı hem ibadeti olan birisi için öncelikle ibadeti terk ettirmek için çabalar, sonra başarılı olursa ikinci aşama olan imana ilişmeye başlar... Yani her insanın halet-i ruhu farklı olduğu için plan ve kuruntularda buna göre şekilleniyor.

Şayet kişi mizaç olarak zayıf, ilmi bir alt yapısı yoksa da şeytan bu zaafları çok kullanıp işlettirir. Şeytan ve vesvesenin insana musallat edilmesinin sebebi, insanın mahiyetindeki kabiliyet ve istidatların yeşerip inkişaf etmesi içindir. Yani bir cihetle insanın yatmış ve atıl kalmış duygularının inbisat edip terakki etmesi ancak böyle rakip ve düşmanların varlığı ve tasallutu ile olabilir. Nasıl atmaca kuşu serçe kuşuna musallat olup onun manevra kabiliyetini geliştiriyorsa şeytan, nefis ve vesvese gibi düşman ve zıtlar da insanın mahiyetindeki sayısız kabiliyet ve duyguların inkişaf ve hareketlenmesinde önemli bir saik ve faktördür.

Şeytanın planı ince ve derinden gittiği için, öncelikle insanın en iyi yönünden başlar, sonra altlara doğru inmeye başlar. Mesela ahlaklı ve takva sahibi birisinin ilk imha edilmesi gereken yönü ahlak ve takvası, sonra ibadeti en sonunda imanı şeklinde gider. Şeytan, ibadeti olmayan birisinin imanına hücum eder ve onun selbi ve imhası için çabalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...