"Bu kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşleri var." Üstad Hazretleri burada neden "uhrevi" kelimesini kullanmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve deyiniz: "Acaba hizmet-i Kur'âniyede arkadaşımız ve o hizmet-i kudsiyenin tedbirinde üstadımız ve ustabaşımız olan Said Nursî'nin yüzünden, bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehl-i haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim belâ görmüş ki biz de göreceğiz ve o görmek ihtimaliyle telâş edeceğiz? Bu kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşleri var. Yirmi otuz senedir dünya hayat-ı içtimaiyesine tesirli bir surette karıştığı halde, onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur-u hakikat var."(1)

Üstad Hazretleri bütün ömrünü iman ve Kur’an hizmetine vakfetmiş olduğundan, her şeyi ahiret hesabınadır ve onun rengi ile renklenmiş. Dostlukları ve arkadaşlıkları da dünya namına değil, ahiret namınadır. İnsanlarla olan münasebeti ahirete ve Allah’ın rızasına göre şekillenmiş. İşte bu mânaya işaret etmek için “uhrevi dost ve kardeş” tabirlerini kullanıyor.

Bizim hayatımızdaki dostlukların ve kardeşliklerin birçoğu dünya ve dünya menfaati üzerine bina edildiği için, bu mânayı anlamakta zorlanabiliriz. Halbuki, Üstad Hazretleri insanlarla Allah için dost, Allah için düşman olmuş. Onun nefis ve dünya hesabına bir endişesi olmamış.

İşin doğrusu, bir mü’minden beklenen de budur. Fani dünya üzerine kurulan dostluğun ne mânası olabilir ki?

Hiçbir menfaat gözetmeden, birbirini sırf Allah için sevenlerin dostlukları ebedîdir. Menfaat için kurulan dostluklar; menfaatin ve makamın bittiği anda biter, ardından dargınlıklar hatta düşmanlıklar başlar.

Üstad'ın Üçüncü Lem'a'da geçen şu ifadesi bir Müslümanın hayat düsturu olmalıdır ve üstad bihakkın buna uymuştur:

"Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.
(2) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...