"Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar..." Müslüman olan Türk, Kürt, Arap gibi unsurlar için mi bu ifade kullanılmış? İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar. İnşaallah, elektrik-i hakaik-i İslâmiyetle imtizaç ederek, ziya-yı maarif-i İslâmiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizâc-ı mutedile-i adalet vücuda gelecektir."(1)

Muhtelit ve memzuç kelimelerinin ikisi de birbirine karışmak anlamına geliyor. Memzuç kelimesi, karışmışlığın biraz daha pekişmiş haline deniyor. Hava ve suya benzetilmesi de bu yüzdendir. Malum, suyun içindeki oksijen ve hidrojen elementleri tam olarak birleştiği için mezcolmuş ve ilk özelliklerini bırakıp, yeni bir özellik kazanmış ve rahmet namını almışlardır. Havadaki oksijen, azt v.s diğer elementler ise ittihat etmişler, birleşmişler, ama her element kendi özelliğini muhafaza ediyor.

Üstadımız bizdeki ırklar kendi mahiyetlerinden vazgeçip ortak bir potada imtizaç edemediklerinden rahmete inkılap edemiyor. Oysa tarihte özellike asr-ı saadette bu imtizaç sağlandı ve İslam alemi kazandı. Oysa şimdilerde her ırk cahiliye dönemini özler gibi, imtizaçtan uzaklaştı ve kaybetti. Tarihte bunun en kötü tecrübesini Endülüs Müslümanları yaşadı.

İnşallah yine İslam kardeşliği ve iman şuuru bu karışımı su gibi yapacaktır. Üstelik bu imtizaç mutedil ve adil bir şekilde oluşacaktır.

İnsanın vücudunda birbirinden farklı ve değişik mizaçta bir çok azalar vardır. Bu azaları bir arada ahenk ile tutan şey ise ruhtur. Ruh bedenden çıktığı zaman, beden dağılır. İşte İslam milletleri aynı bu beden gibidir; bu bedenin ruhu da İslam dinidir. Onların birlik ve ahengi ancak İslam ruhu ile mümkündür deniliyor.

Kürtler ile Türklerde durum biraz farklıdır; onlar muhtelit değil, memzuçturlar. Zira İslam kardeşliğinin dışında, Türkler ve Kürtler birbirlerine kız alıp verme, ortak tarih, ortak kültür gibi sebeplerden dolayı su gibi memzuç olmuşlardır. Bu imtizaç şuurun artmasıyla istikbalde daha kuvvetli hissedilecektir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tilmizz
bu ve diğer suallere verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.Allah razı olsun ve hizmetinizi kabul etsin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
M.tetik

Şu gibi memzuc olmamasını izah eder misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Müslümanların bir birinden uzak bir birine yabani hatta bir birini düşman gibi görmelerine hal-i alem şahittir. Şayet Müslümanlar suyun moleküler yapısı gibi bir birine kenetlenmiş olsalardı İslam dünyası bugün ki acılarından kurtulur kafiler karşısında ezik ve çaresiz kalmazlardı. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Hava gibi muhtelit ve su gibi memzuç hangi unsurlar için kullanılıyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Türkler ve Kürtler hava gibi muhtelitirler mesela çok iç içe ve girift bir haldeler demektir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...