"Yedi kebairi terk et, çünki sağairi arayacak zamanda değiliz." cevaplarınızda bunu genellikle "kebairi terk et" şeklinde yorumluyorsunuz, oysa metinde "yedi kebair" deniliyor. Mesela faiz büyük günah değil mi? Neden yedi kebair?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kebair" büyük günahlar demektir, "yedi kebair" ise, bu büyük günahlar içinde en büyük ve en çok işlenen günahlar anlamına geliyor. İslam’ın bu yedi büyük günaha özel vurgu yapmasının en büyük nedeni, bu yedi büyük günahın hem çok işlenmeye müsait olması hem de sosyal bünyeye zarar verme riskinin fazla olmasındandır. Yoksa yedi büyük günaha özel bir vurgu yapılması, diğer büyük günahların önemini düşürmez, böyle bir yanılgıya düşülmemelidir.

"Sagair" büyük günahların dışında kalan küçük günahları ifade ediyor ki, bu zamanda bunları tamamı ile terk etmek âdeta imkansız bir hale gelmiştir.

Diğer bir husus, "yedi büyük günah" konusunda alimler ihtilaf içindedir. Yedi diyen var dokuz diyen yirmiye çıkaran bile var. Üstadımız ise bu hususta şu açıklamayı yapmaktadır:

"Hem mektubunuzda yedi kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur; fakat ekberü’l-kebâir ve mûbikat-ı seb’a tâbir edilen günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid’alara taraftar olmaktır."(1)

Ahir zaman fitneleri içerisinde yukarıda açıklanan büyük günahların çok rahat bir şekilde işlendiğini görmekteyiz. Yedi büyük günah içinde faiz yok deyip faiz yiyen birisinin Nur talebesi vasfını kazanması mümkün değildir.

“Eğer size yasaklanmış günahların büyüklerinden kaçınırsanız, geri kalan günahlarınızı örter ve sizi nimet ve ikramlarımızla dolu olan cennete koyarız.”(Nisa, 4/31)

“De ki: Ey nefislerinde israfa giren (haddi aşarak günah işlemekle nefislerine zulmeden) kullarım. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Muhakkak ki, Allah bütün günahları bağışlar. O Ğafur ve Rahim’dir.” (Zümer, 39/53)

Bu ayetlerin ışığında şu ifadeyi kurmakta bir mahsur olmaz: “Bu zaman şartları içinde büyük günahları terk edip farzları yapan kurtulur."

Üstadımızda bunu şu şekilde izah etmektedir:

“Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur...”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (259. Mektup).
(2) bk. Kastamonu Lahikası, (103. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zlfkr06
"Kebireleri terk eden feraizi işleyen kurtulur" İfadesi ile "7 kebairi terk et sağairi arayacak zamanda değiliz" ifadesi arasında çok cihetten farklar olduğundan dolayı 1. İfadeyi çok normal ve yerinde bulmama rağmen 2. İfadeyi bir türlü idrak edemiyorum. "tesbihatı yap", "ittiba-i sünnet et" gibi tavsiyelerin verildiği bir paragrafta nasıl olur da "7 kebairi terk et ifadesiyle tesbihat gibi diğer tavsiyelerden daha önemli olan 7 kebair dışındaki diğer günahlar dışarıda bırakılır ve sağair olarak nitelendirilir bunu bir türlü aklıma sığıştıramıyorum. Çok su-i istimalata açık bir ifade gibi duruyor. Mümkünse daha tatmin edici bir cevap vermenizi rica ediyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Yedi büyük günahın dışında ki diğer büyük günahlar asla sagair (küçük günahlar) olarak kabul edilmiyor ve bu cümleden de böyle de bir mana çıkmaz. Yedi büyük günah diğer büyük günahlar içinde en bariz en öne çıkan en yoğun işlenen günahlar olduğu için temsilen bu yedi ifadesi kullanılıyor. Yoksa diğer büyük günahlarında terk edilmesi gerekir. Ayrıca ekberül kebair ihtilaflı bir konu olup bunun miktarını 9,11, 40 kadar çıkaran alimlerde bulunuyor. Bizim için temel ölçü bu cümle olmalı diğerler buna göre tevil edilmelidir. "Kebireleri terk eden feraizi işleyen kurtulur" 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurani
Peygamberimizin sefaatim büyük günah işleyenlere olacak manasında bir hadisi de var. Bu konuyla ilişkisi nasıl olur acaba.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu Peygamber Efendimize verilmiş büyük bir imtiyazdır. Üstadımızın kebireyi terk eden Nur şakirdi olur demesi özel bir durumdur. Yoksa her kebire işleyen azap görür demiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...