Block title
Block content

Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam'ın başındaki ayet-i kerimelerin meallerini verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şey üzerine vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların tâ kendileridir.” (Zümer, 39/62-63)

“Her şeyin hükümranlığı (melekûtu, tasarrufu) elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” (Yasin, 36/83) 

“Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.” (Hicr, 15/21) 

 “... Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.” (Hûd, 11/56)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...