Yirmi Sekizinci Söz'ün sonundaki ayet ve Arabî ibarelerin açıklamalarını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen, ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin." (Bakara, 2/32)

"Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek, bizi onunla hesaba çekme..." (Bakara, 2/286)

Allah'ım! Habibiyeti ve salâtıyla cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü Vesselâma rahmet et.

Allah'ım! Bizi, ebrâr ile beraber, seçkin Habibinin şefaatiyle cennete idhal et. Âmin.

"Bunları boş yere yaratmadın, ey Rabbimiz. Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Sen de bizi cehennem ateşinin azabından koru." (Âl-i İmrân, 3/191)

Görüldüğü gibi Yirmi Sekizinci Söz'ün nihayetindeki ayet ve Arabi ibarelerin hepsi dua makamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...