"Meşhur bir ayetin mestur kalmış bir nüktesine dairdir." Burada belirtilmeyen ayet hangisi olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız mezkûr bölümün başında şöyle diyor:

"Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler; seyyiatın içinde, ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiştir."(1)

Üstadımız böyle demiş ve metnin devamında bu hakikati misallerle ispat etmiş. Mezkûr beyan gösterilip, "Bu beyanı tek ve basit bir cümle ile ifade edin" denilse, herhâlde "İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur" diyebiliriz.

Bu durumda, Üstadımızın "Meşhur bir ayet" diyerek kastettiği ayeti bulmak için bu manaya gelen ayetlere bakmak gerekir. Ayet hem bu manaya gelmeli hem de meşhur olmalı, yani avam tarafından da bilinmeli; dillerde darb-ı mesel olmalı. Meseleye bu canipten baktığımızda:

"Kim zerre miskal hayır işlerse onu görür. Kim de zerre miskal şer işlerse onu görür." (Zilzal 99/7-8)

Âyeti bu manayı karşılamaktadır. Hem meşhurdur hem de Üstadımızın izahını yaptığı hakikate memba olabilir. Bu konuda ek olarak akla birçok ayet-i kerime de gelebiliyor. Mesela:

"...Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir..." (Bakara, 2/286)

"Ve ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını göreceksiniz." (Saffat, 37/39)

"Şüphesiz ancak insan için çalıştığı vardır." (Necm, 53/39)

Üstadımız mezkûr izahının sonunda şöyle diyor:

"Ve hakeza, bütün ahlak-ı hasene ve seyyie bu mikyâsa göre ölçülmeli. Ben rahmet-i İlâhiyeden ümid ederim ki, Risale-i Nur’dan bu zamanda tezâhür eden manevi i’câz-ı Kur’ânîyi zevk eden zatlar, bu manevi ezvâkı hissederler; sû-i ahlaka müptelâ olmayacaklar, inşaallah."(2)

Demek, mesele bir cihetle ahlak-ı âliyenin beyanı ve sahip olmanın yolu. Bu manasıyla bu izah; "Bizi sırat-ı müstakime ulaştır." (Fatiha, 1/6) ayetine de bakmakta ve bu ayetin bir nüktesi de olmaktadır.

Dipnotlar:

1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...