"Yoksa bir günde, yirmi sekiz senelik zâlim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim." İfadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bunu size ve umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki, yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve âsâyişi muhafaza etmek için, Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur’ân-ı Hakîm ona o dersi vermiş. Yoksa bir günde, yirmi sekiz senelik zâlim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki, âsâyişi mâsumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki: 'Ben, değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda edeceğim.'(1)

Üstad Hazretlerinin hem Doğu'da hem Batı'da canını feda edebilecek yüz binlerce talebesi ve fedaisi vardı. Şayet Üstad Hazretleri müspet hareketi bırakıp menfi bir şekilde devlete başkaldırsa idi, Şeyh Said isyanından yüz kat daha büyük bir infial ve kıyam olurdu. Ancak bu arada çok masumlar sıkıntı çekip canından olurlardı.

İşte şefkat mesleği üzerine giden Üstad Hazretleri, böyle menfi bir metodu asla tasvip etmedi ve o zulüm ve sıkıntılara göğüs gererek sinesine çekti. Yani adetullah dairesinde de intikamını alabilecek bir durumda idi Üstad Hazretleri. Yoksa, kerametvari bir intikamı kast etmiyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 99. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...