"Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz..."(1)

Üstad Hazretlerinin talebelerine ilk tavsiyesi müspet hareket etmektir. Müspet hareket, muktezayı hale uygun hareket etmek demektir. Yani dahilde asayişi muhafaza edip fitne ve fesattan uzak kalarak, sadece iman hakikatleri ile meşgul olmak şeklinde anlayabiliriz müspet hareket etmeyi.

İkinci tavsiyesi ihlastır. Yani iman hareketinde olan Nur talebelerinin tek hedef ve gayesi, Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Allah’ın vazifesine karışmamak üçüncü önemli tavsiyesidir. İnsan ancak kaldırabileceği yükün altına girmelidir. Allah’a ait vazifenin yükü çok ağır olduğundan, değil bir insan veya bütün insanlık toplansa o vazifenin altından kalkamaz. Öyle ise insan kendi vazifesi ile meşgul olup Allah’ın vazifesine karışmamalıdır. Hidayet, ıslah-ı alem gibi vazifeler Allah’a ait vazifelerdir.

Dördüncü tavsiye iman hizmetinde sabırlı ve metanetli olmak. Hayırlı işlerin zararlı engelleri çok olur. Bize düşen buna sabır ve metanet göstermektir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup.

Konuyla alakalı dersi dinlemek için tıklayınız:

- Müsbet Hareket, Mustafa KARAMAN.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...