"Yumurtaların envaında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, her tohumun, her çekirdeğin, her nutfenin içine kader kalemi ile ayrı ve farklı programlar yazmış ve değişik kanunları ihdas etmiştir. Mesela erik çekirdeğinin içine erik ağacının ya da meyvesinin hususiyetlerini yazmış ve hayat kanunu olarak da ona göre kanunlar tanzim etmiştir. Erik çekirdeğinin makamı ve nuru, yani erik çekirdeği içinden çıkacak olan marifet nurları ve tevhit işaretleri, diğer çekirdeklerin içinden çıkacak marifet nurları ya da tevhit işaretleri ile aynı olmaz. Belki maksada işaret aynı olabilir, ama tefekkür ve delil olma noktasından her çekirdeğin ve tohumun mana ve hükmü başka başkadır. İşte makam ve nur ibareleri bu inceliğe işaret ediyor.

Mesela, bir çiçek tohumunun programı Allah’ın Müzeyyin, Latif ve Cemal gibi isimlerini tanıtmaya ve sevdirmeye programlanmıştır; yani bu çiçek üstünde bu isimler galip demektir. Bir buğday filizinin içinde ise daha çok Rezzak, Kerim, ve Münim isimlerinin manası galiptir, yani buğday filizinin makam ve nuru bu isimleri tarif etmek ve sevdirmek içindir. Her bir tohum ve çekirdekte bu manaları okumak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...