"Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor." Buranın devamındaki âyetler, zekatın anlatıldığı mevzunun sonunda misal olarak veriliyor; zekatla bağdaşıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zekâtın önemi, sınıf çatışmalarının zirveye ulaştığı bu zaman diliminde daha iyi anlaşılmaktadır. Zekât, zengin sınıf ile fakir sınıf arasında bir köprüyü ve bir bağı sembolize ediyor. Şayet bu köprü yıkılır, bu bağ koparılırsa, toplumsal hayatın güven ve emniyeti gider. Yerine sınıflar arası kin ve öfke gelir. Bu da sermaye emek çatışmasına sebep olur. Kapitalizm ile komünizm arasındaki çatışma bunun en belirgin en görünen örneğidir.

Kapitalizm-komünizm çatışmasının panzehiri, zengin ile fakiri barıştıran ve birbirine kaynaştıran, zenginden fakire şefkati, fakirden zengine saygıyı temin eden ve yardımlaşmayı tesis edip onu temsil eden zekâttır. İslam’ın on dört asırdan bu yana şiddetle zekâtı emretmesi, bu yüksek toplumsal gerçekler içindir.

Küçük alemde iki kişi arasında şefkat köprüsünü tesis eden zekat, büyük alemde toplumlar ve sınıflar arasında köprüyü temin etmektedir. Zekat sadece bir misal olarak verilmekte, bununla beraber faizin haram kılınması da büyük maslahat ve faydaları temin etmektedir.

Yani zaman ihtiyarlandıkça İslam’ın emir ve yasaklarının ne kadar isabetli ne kadar mantıklı ve ne kadar gerçekçi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Eski dönemlerde sosyal hayat daha basit daha ilkeldi, ama şimdi daha gelişmiş daha karmaşık bir hâle geldi. Zekât o dönemlerde de gerekli idi, ama şimdi daha gerekli daha faydalı bir hale gelmiştir. Oysa beşerin buluşları ve kanunları üzerinden zaman geçtikçe önemsizleşir ve eskir. Ama Allah'ın sonsuz ilim ve hikmetine dayanan İslam’ın emir ve kanunları aksine daha da kuvvetleniyor, daha da bir ihtiyaç haline geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...