"Şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler?.." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- Mesela rüzgarın etkisiyle iki madde birbirine karışsa yine aynı ilaç oluşamaz mı?
- Tesadüf le meydana gelemez kısmını biraz daha açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler? Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl birşey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, 'Bu fikri kabul etmem.' diye kaçacaktır."

"İşte bu misal gibi, her bir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve her bir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba, anâsıra isnad edilse ve 'Esbab icad etti.' denilse, aynen eczahanedeki macunun, şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır."(1)

İlaçlar çok hassas ölçüler ile tartılır ve bir formül ışığında tasarlanırlar. Bu yüzden ilacı yapan kişinin ilim, irade ve kudret sahibi olması gerekir. Bunlardan birisi eksik olsa ilacı yapması mümkün olmaz.

Rüzgâr estiğinde ham maddeden kaç gram alacağını bilmez ve hesap edemez, rüzgâr kabaca eser, hatta ham maddenin bir daha toplanamayacak şekilde dağılıp saçılmasına sebebiyet verir ki bu yüzden rüzgârın bir ilaç yapması imkansız bir durumdur.

Rüzgâr, su, toprak ve ateş gibi unsurların tabiatında yapmak değil bozmak vardır. Mesela, rüzgâr kontrol dışında eserse yıkıp döker, su bir kanal ve cetvel ile düzenli akıtılmazsa sel olup yıkar geçer, ateş her şeyi yakma ve yok etme tabiatındadır toprak her varlığı bünyesinde eritip bitirme potansiyelindedir.

Bu unsurlar sonsuz bir ilim, irade ve kudretin devreye girmesi ve onları hassas bir ölçü ile kontrol etmesi sayesinde nimete dönüşüyorlar. Şayet bu unsurları kendi başına bırakacak olursan her şeyi yok ederler; en küçük bir şeyi bile yapamazlar.

Ayrıca ilacın oluşmasında tek eylem iki ham maddenin belli bir ölçü ile karışması değil, bunun dışında ilim gerektiren çok işlemler de gerekiyor. Belli bir ölçü ile ısıtmak, dozajını ayarlamak, kapsül haline getirmek, ambalajını hazırlamak, vücut ile gireceği etkileşimi hesap etmek, yan etkisinin olup olmadığını test etmek, kullanım kılavuzunu yazmak vesaire işlerin hepsini rüzgâr gibi konrtolsüz ve kaba bir kuvvetin yaptığını düşünmek saflık olur.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...