"Zerre, o müddeiyi küreyvât-ı hamrâya havale eder... Demek, bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen, bir tek zerreye rububiyetini dinletemez." Haşiyedeki tefekkür silsilesini biraz açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Üstad Hazretlerinin şu ifadelerinin izah ve ispatı yapılmaktadır:

"Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve bir tek şeyi halkeden, her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse, bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve sühulet peyda eder." (Sözler, Onuncu Söz, Yedinci Hakikat, Haşiye)

"Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz yapılmaz. Bir şeyi halk eden, her şeyi halk etmiştir." (Mesnevî-i Nuriye, Nokta)

Bir yaprağı tutup çektiğimizde dal da harekete geçer. Yaprağın kopmadığını farz ederek çekmemizi sürdürürsek ağacı hareket ettiririz. Ağacı çektiğimizde yerküresi harekete gelir ve onun takılı olduğu Ggüneş ve sistemi harekete gelir. O halde, bir yaprağı yapan zatın hükmü bütün kâinata geçmektedir. Aksi halde o yaprak vücut bulamaz.

Aynı şekilde, alyuvar hücreye, hücre organa, organ bedene bağlıdır. İnsan kâinatın meyvesi olduğu için o beden de bütün bir kâinat ağacından süzülmüştür. O halde bir alyuvarı yaratan ancak bütün kâinatın Hâlıkı olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...