"Acaba geçici, âdi, bekàsız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse; âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların amellerinin, gaybi ve manevi alemlerde meyve ve netice vermesi farklı farklıdır. Mesela burada kılınan namaz kabirde ışık, mahşerde berat senedi, sırat köprüsünde şimşek hızında bir binek, cennette ise tarifi mümkün olmayan nimetler suretinde meyve ve netice verecektir.

Buna benzer bir çok amellerin uhrevi neticeleri ve meyveleri ayet ve hadislerde beyan ediliştir. Dünyadaki amellerimizin en büyük netice ve meyvesi, şüphesiz cennette ebedi ve mutlu bir şekilde yaşamamız olacaktır; diğerleri işin teferruatıdır.

Rububiyet, Allah’ın mahlukatını tedbir ve terbiye etmesidir ki, bu tedbir ve terbiye elbette ibadeti iktiza eder. Yani Allah’ın rububiyeti bir dairedir, bu daireye ancak ibadet dairesi ile mukabele edilir. Öyle ise amellerimizin en büyük meyvelerinden birisi de Allah’ın bu sonsuz şefkatli terbiyesine karşı bir cevap ve bir mukabele oluyor.

Mesela, nasıl öğretmen bizi eğitim ve öğretim ile terbiye ediyor, bizim de bu iyiliğe ve terbiyeye mukabil ona itaatli ve saygılı olmamız gerekir ve bu itaat o terbiyeye bir cevap niteliğinde olduğu için, itaat bir meyve ve netice oluyor, denilebilir.

Tohum, çekirdek ve hafıza gibi varlıkların ortaya koyduğu "saklama ve koruma" fiilleri Hafîz ve Rakîb isimlerine, bu isimler de âhirete işaret ediyor.

Şöyle ki: Dünya hayatında bütün bitki ve hayvanların en basit şeylerini dahi tohum ve çekirdek gibi şeyler ile muhafaza eden bir Hafiz ve Rakip ismi, kainatın halifesi ve en büyük mahluku olan insanın amellerini de elbette muhafaza ve kayıt altına alacaktır. Nitekim aldığına dair kainatta çok emareler vardır. Mesela insan hafızası bunlardan bir tanesidir.

Muhafaza ise, ancak muhasebe için yapılır. Yani Allah, insanların amellerini ve eylemlerini hesap ve muhasebe için kayıt altına alıyor.

Hesap ve muhasebe ise ceza veya ödül için yapılır ki, en büyük ve daimi olan ceza ve ödül yeri cennet ve cehennemdir. Öyle ise kainattaki Hafîz ve Rakip isimlerinin tecellilerinin hepsi haşre ve ahirete işaret ve beşaret ediyor demektir.

Burada tek yapılması gereken, silsile halindeki mana zincirini iyi takip edip, güzel okumaktır. Yani kainattaki bütün sanatlar insan zihnini isimlere, isimlerin mana ve hükümleri de ahirete götürüyor.

Özetleyecek olursak, kainattaki her şeyin muhafaza edilmesi büyük bir muhasebe içindir. Muhasebe de mücazat ve mükafat için yapılır. Basit, değersiz ve devamı olmayan şeylerin mükemmel bir titizlikle muhafaza edilip, çok üstün ve değerli, aynı zamanda beka sahibi olan insanın amelinin muhafaza edilmeyip bir kenarda kendi haline bırakılması mümkün olmadığına göre, demek insan için bir hesap günü kurulacaktır, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...