"Acaip harikaları çok ise de..." Velayette acayip harikaların olması ne demektir, bunlar neler olabilir, sahabe mesleğinde neden cereyan etmiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Velâyet-i suğrâ" en küçük derecedeki velilik demektir. Velayet-i suğra yüksek olmamakla beraber çok uzundur, pek çok perdeden geçmek lazımdır. Allah’ın 1001 (bilinen) isminin ve her ismin 70.000 (yetmiş bin) perdesi bulunduğunu düşünürsek, bin bir ile yetmiş binin çarpımı kadar makamlar vardır. Bütün bunları aşmak için çok fazla zamana ve terakkiye ihtiyaç vardır. Burada yol uzun, kerametler çoktur, meziyetler azdır.

Genel olarak keşif ve keramet, zayıf insanları teşvik için verilen manevi hediyelerdir. Bu hediyeler olmasa insanın bu uzun berzahları aşıp sonuca ulaşması çok zordur. Bu yüzden Allah uzun ve meşakkatli olan bu manevi yolculuğu zevkli ve çekilir kılmak için bir takım ezvak ve kerametlerle donatıyor.

Otobüsle yolculuk edenlerin belli aralarda dinlenme tesislerine uğrayıp güzel yemekler yemesi ve güzel içecekler içmesi gibidir, yoksa yol çekilmez. Ama uçak yolculuğunda bu dinlenme tesisleri yok, çünkü otobüsle üç günde gidilecek yere uçakla üç saatte gidiliyor. Uçakla yolculuk velayet-i kübra makamını, otobüsle yolculuk velayet-i sugra makamını temsil ediyor.

Sahabeler bir anda velayetin yüksek damına çıktıkları için, küçük veliler gibi ezvak, keramet ve harika haller gibi motive edici, teşvik edici dopinglere ihtiyaç duymuyorlar. Ama küçük velilerin yolu uzun ve meşakkatli olduğu için, tabiri caiz ise ezvak, keramet ve harika haller gibi motive edici teşvik edici dopinglere ihtiyaç duyuyorlar.

Bazı safdiller ezvak, keramet ve harika halleri maksud-u bizzat bilip büyük bir vartaya düşüyorlar. Oysa bu haller sadece yolu çekilir kılmak için Allah tarafından verilen küçük hediyelerdir. Hedefe teşvik edici hediyeleri hedef ittihaz etmek, hedeften sapmak demektir. Uçacağım, denizde yürüyeceğim diye evliyalığa özenmek hatadır.

Sahabede böyle durumlar olmadığı için, böyle riskler de bulunmuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...