Üstad, nefis terbiyesi ve nefsin öldürülmesinden bahsediyor. Ehl-i tarikat neden nefislerini öldürmeyi tercih ediyordu? Sahabe efendilerimizde durum nasıldı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şunu öncelikle ifade edelim ki, evliya arasında bir grup vardır ki onlara asfiya denilmektedir. Bunlar tasavvuf ilmi ile şeriat ilimlerini kendilerinde cem eden, peygamber varisi büyük âlimler, mücedditler, aktap ve müctehitlerdir. Bu büyük insanların hepsi velayet-i kübra üzeredirler ve hepsinde akrebiyet-i İlahiye inkişaf etmiştir.

Nefsi yenmenin ve onunla mücadele etmenin, her meslek ve meşrebe göre usulleri ve tarzları farklıdır. Nefsi tezkiye etmek sahabe mesleği iken, onu öldürmek de tarikat mesleğine has bir usuldür.

Tarikat, makam ve velayet olarak sahabe mesleğine nisbetle velayet-i suğra makamındadır. Hâl böyle olunca, bu mesleğin nefsi yenme ve terbiye etme usulleri, sahabe mesleğinin usullerinden daha alt bir seviyede yer almaktadır.

Nefsi öldürmek, hakikatlere ulaşma yolunda tarikat ehli için zaruri bir ihtiyaçtır. Çünkü mesleklerinin muktezası ve icabı budur. Nefis baki iken hakikatlere ulaşmaları çok zor. Bu sebeple hakikatlere ulaşmak için ayak bağı olan nefsi yok etmeyi tercih ediyorlar.

Allah’ı her yönü ile tanımak ancak nefisle mümkündür. Zira nefis birçok isme ulaşmada anahtardır. İşte sahabeler bu anahtarı yok etmeyip, ıslah ve terbiye usulü ile Allah’ı tanımada bir vasıta olarak kullanmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...