"Âfatlar, za’f-ı imandan neşet eden hataların neticesidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Afetler, belalar, musibetler, iman zayıflığından kaynaklanan bir kısım hata ve kusurlar sonucunda gelmektedir. Hele işlenen hata ve kusurlar umumi olursa, bela ve afetler de o denli büyük ve dehşetli olur. Sabredildiği, isyana girilmediği zaman da mükâfatları vardır.

A'raf suresinde sıkıntı ve musibetlerin verilişinin önemli bir sebebi, kulların hata ve kusurlarını affettirmek olarak gösterilerek buyuruluyor ki:

“Biz hangi beldeye bir peygamber gönderdiysek, oranın ahalisini, bağışlanmaları için yalvarsınlar diye sıkıntılara ve musibetlere düşürdük.”

“Nihayet onlar, sayıları ve servetleri artınca, ‘Atalarımızın başına da böyle darlık ve bolluk gelmişti.’ dediler. Biz de onları, hiç farkında olmadıkları bir sırada, ansızın yakalayıp helâk ediverdik.”

"Eğer o beldelerin ahalisi iman edip Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olsalardı, biz elbette onların üzerine gökten ve yerden bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik” (A’raf, 3/94-96)

İsyan ve hatalar helak olmaya sebep olurken, iman ve itaat ise bolluk ve huzura sebep oluyor. Bu Allah’ın değişmez bir kanunu oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...