"Bir şeyde mehâsin ve şeref hâsıl oldukça, havassa peşkeş ederler. Seyyiat olsa, avâma taksim ederler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İyilik, muvaffakiyet ve şeref havas tabakaya mal edilirken günah, kusur ve hatalar ise avam tabakaya taksim edilir.

Savaşta zafer komutana verilirken, hezimet ve mağlubiyet ise askerlere verilir.

Halbuki durum tam tersi olmalıdır; muvaffakiyet umumun gayretinin bir neticesi ve mahsulü olduğundan müşterektir, hezimet, kusur ve noksanlık ise durumu sevk ve idare edenindir.

Bir memleket maddî ve manevî bakımdan terakki ediyorsa, bunda bütün müesseselerin ve idarecilerin hissesi vardır. Eğer memleket iyi idare edilmiyor, maddî ve manevî bakımdan tedenni ediyorsa bunun müsebbibi siyasî iktidar ve kadrolarıdır, kusur ve hata onlarındır.

İyilik ve güzellikler müşterek aklın, azim ve gayretin mahsulü, meyvesi ve eserleri; kötülük ve sıkıntılar ise, şahsın ve şahısların suistimalinin ve beceriksizliğinin bir neticesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...