"Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Musibet; kuraklık, kıtlık, hâsılata veya hayvanata arız olan afetler, zelzele, hastalık, açlık ve ölüm gibi her türlü bela ve musibetlere şamildir. Bir âyette mealen şöyle buyrulur: “Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!” ( Bakara Suresi, 2/155)

Allah (c.c) insanı, fıtratına yerleştirilmiş olan istidatlarının inkişaf edip kemale ermesi için musibetlerle, hastalıklar, eza ve cefalarla terbiye ve tezkiye ediyor.

Fıtratımıza yerleştrilmiş olan istidatları da musibetler temizliyor ve kemale erdiriyor. Eğer musibetler, eza ve cefalar olmasaydı, hayat yeknesak kalır, inkişaf etmez ve kemale ermezdi. İnsanın kabiliyetlerinin inkişaf edip kemal bulmasının tek yolu imtihan, musibet ve hastalık gibi zorluklardan geçmesiyle mümkündür.

Bela ve musibetler insanı olgunlaştırıp kemale götürür. Sabır ve metaneti sayesinde manen terakki ettirir. Belaya tahammül insanı yüceltir. Ruhunu temizler, vicdanına huzur ve kalbine inşirah verir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Eneskanaat
Mesela yaptırdığımız aşılarla (Aşılar, öldürülmüş veya zayıflatılmış mikroplardan oluşmaktadır.) hastalıklara mukavemet kazanıyoruz veyahut karşılaştığımız zorluklarla tecrübelerimiz ve bilgilerimiz artıyor. Sonuç olarak hastalıklar ve musibetler hayatımızı tasaffi ve terakki ettiriyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Ben musibetlerle hayatın saflaşmasını anlayamadım. Saflaşmak:Mesela saf altın dediğimizde ;katışıksız olduğunu anlıyoruz. Burada hayatın saflaşmasını nasıl anlamalıyız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hayatın saflaşması insanın kabiliyet ve duygularının müspet anlamda gelişip cennete layık bir kıvama gelmesi demektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafa kayapalı
"Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar."Tasaffiyi kısmen anladık. Ama " kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar."Teker teker bunlar ne anlama geliyor. İzah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsan bir musibeti yaşamadan önce ham ve tecrübesiz olur musibeti yaşar sonra olgunlaşıp tecrübe kazanır. O zaman duyguları bir önceki duruma göre daha mükemmel bir hale gelmiş demektir. Kelimeler bir birine yakın zaten.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...