"Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah (c.c) insanı, fıtratına yerleştirilmiş olan çok istidat ve kabiliyetlerin inkişaf edip mükemmel bir kıvama gelmesi için musibet, hastalık, sıkıntılar ile terbiye ve tezkiye ediyor. Hayatımıza konulmuş olan ham yetenekleri hareket ve musibetlerle yontuyor, temizliyor ve kemale sevk ediyor. Yoksa hareket ve musibetler olmazsa, hayat yeknesak, tekdüze kalıp inkişaf etmeyecekti. İnsanın ham olan kabiliyetlerinin inkişaf edip kemal bulmasının tek yolu imtihan, musibet ve hastalık gibi zorluklardan geçmesiyle mümkündür.

Dünyadaki musibetler ve hastalıklar, insanı olgunlaştırıp kemale götürür. İnsandaki iyi yönlerle kötü yönleri ayrıştırıp tasaffi ettirir. Zayıf ve ham olan manevi bünyesini kuvvetli hâle dönüştürür. Sabır ve metaneti sayesinde manen terakki ettirir, tekemmül eder...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Eneskanaat
Mesela yaptırdığımız aşılarla (Aşılar, öldürülmüş veya zayıflatılmış mikroplardan oluşmaktadır.) hastalıklara mukavemet kazanıyoruz veyahut karşılaştığımız zorluklarla tecrübelerimiz ve bilgilerimiz artıyor. Sonuç olarak hastalıklar ve musibetler hayatımızı tasaffi ve terakki ettiriyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Ben musibetlerle hayatın saflaşmasını anlayamadım. Saflaşmak:Mesela saf altın dediğimizde ;katışıksız olduğunu anlıyoruz. Burada hayatın saflaşmasını nasıl anlamalıyız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hayatın saflaşması insanın kabiliyet ve duygularının müspet anlamda gelişip cennete layık bir kıvama gelmesi demektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafa kayapalı
"Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar."Tasaffiyi kısmen anladık. Ama " kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar."Teker teker bunlar ne anlama geliyor. İzah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsan bir musibeti yaşamadan önce ham ve tecrübesiz olur musibeti yaşar sonra olgunlaşıp tecrübe kazanır. O zaman duyguları bir önceki duruma göre daha mükemmel bir hale gelmiş demektir. Kelimeler bir birine yakın zaten.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...