"Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık... Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Onlar derler ki: 'Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi, istifademize illettir.'"

"Ben de derim: Ey kardeşlerim! Cenâb-ı Hakkın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i İlâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktirânı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: 'Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?' Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsî nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş; birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz."(1)

Üstadımız "Ben de bir ara iktiranı illetle iltibas etmiştim, sonra hatamı tadil ettim" diyor.

Bizde iyi niyetten kaynaklanan şöyle yaygın bir yanlış kanaat var: "Evliya ve âlimler hata etmez, yanlışa düşmez, onlarda kusur olmaz." Oysa nefisleriyle en büyük imtihanı ve mücadeleyi onlar vermişler. Velayet ise, bu mücadelenin bir neticesidir. Biz sadece neticeye odaklanır, önceki merhaleleri beraberce düşünmez ve dikkate almazsak, yanlış bir kanaate kapılırız.

Bütün Peygamberler masumdurlar, ismet sıfatıyla bütün günahlardan uzak kılınmışlardır. Asırlarını irşad ile manen vazifeli olan büyük veliler ise mahfuzlurlar, yani korunmuşlardır.

Risale-i Nur, Üstadımız'ın çok meşakketler çekmeyi gerektiren iman kurtarma hizmetinde nefsi ile olan mücadelesinden meydana gelmiş manevî bir tefsirdir. Nefsi direnmiş, zaman zaman nefsi ile çarpışması çok şiddetli hale gelmiş, ama neticede galip gelen ve muzaffer olan Üstadımız olmuştur.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...