"Ahlâk-ı İlâhiye" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahlâk-ı İlâhiye: Beşer aklının mahsulü olan her türlü insanî ahlâk telâkkilerinin çok ötesindeki İlâhî ahlâk.

İlâhî ahlâk, Allah’ın razı olduğu ahlâk demektir.

İnsanı hayvandan çok aşağılara düşüren şeytanî vesveselerden pak ve temiz olan Rahmanî ahlâk.

Felsefî ekollerin sergiledikleri değişik ve birbirine zıt anlayışların pek yücesindeki Kur’anî ahlâk.

Kâinat kitabıyla insan bedeni arasındaki yakın ilginin bir başkası da Kur’ân ile insan ruhu arasında mevcut. İnsanın kalp ve ruh âlemi ancak Kur’ân ile tatmin olur, onunla beslenir ve onun sayesinde büyür, tekâmül eder. O halde, ahlâk-ı İlâhiye denilince Kur’an ahlâkı akla gelmeli; Allah Resulünün (asm.) o berrak ve nuranî hayatıyla en güzel şekilde temsil ettiği örnek ahlâk modeli anlaşılmalı.

İnsanın bedeni İlâhî bir sanat olduğu gibi, istidadı ve tabiatı da Hakk’ın tanzim ve takdiriyledir; o da İlâhîdir.

Buna göre, İlâhî ahlâk denilince insanın yaratılışında mevcut olan bu kabiliyetlerin yerli yerince kullanılması akla gelir. Ahlâksızlıkların tümünde fıtratın bozulması ve yanlış kullanılması söz konusu.

İnsanın yaratılışı güzel ahlâk üzere. Ancak, insan tabiatına yerleştirilmiş bulunan bütün bu vasıfların mecralarını bularak tekâmül etmeleri gerekiyor. Bu tekâmülün esasları, İlâhî kitaplarda konulmuş ve Peygamberlerce (as.) insanlık âlemine tebliğ edilmiştir. “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” hâdis-i şerifinin bir mânası da bu olsa gerek.

İşte, ahlâk-ı İlâhiye, kâmil mânâsıyla Allah Resulünün (asm.) ruhunda temessül eden bu İlâhî takdir ve tanzimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...