"Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşmek" ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki, o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyûma aittir." (Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam)

Fena; fâni olmak, geçici olmak demektir. Hayatın fenasını düşünen insan, bedenindeki bütün organların ölüm kanunuyla ruhla alakalarının kesileceğini, böylece artık gören gözün görmez, işiten kulağın işitmez olacağını düşünmekle üzüntüye kapılır. Diğer taraftan, kendisinin haricî âlemle de bir alakası kalmayacağını, gece ve gündüzün, kışla yazın onun için bir mâna ifade etmeyeceğini düşünmekle büyük bir sıkıntıya ve hüzne düşer. Hâlbuki ruh hayat sahibidir ve onun hayatı ölümle son bulmayacak, sadece bedenden ayrılacaktır.

Kabre imanla göçen bir insanın ruhu, berzah âleminde bu dünyadan çok daha ileri derecede zevk ve sürura kavuşacaktır. Kaldı ki, ruhun bedenden bu ayrılığı da devamlı olmayıp ba’s yani diriliş hadisesiyle yeniden beraberlik tahakkuk edecek ve insanlar mahşere ruh-beden birlikteliğiyle çıkacaklardır.

İnsana terettüb eden mükellefiyet, dünyadan ayrılacağını düşünüp hüzne düşmek yerine, kabir âlemine kâmil bir imanla göçmenin sebeplerine tam riayet etmek ve kabri, Allah Resulünün (asm.) müjdesiyle “cennet bahçelerinden bir bahçe olarak” bulmak için hassasiyetle çalışmaktır. Bu saadete ermenin vesileleri dört ana maddede toplanır: İman, salih amel, takva ve ahlak-ı hasene.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme..." İzah eder misiniz? Bu pişmanlığı duyanlara neler demek lazım?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...