"Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşmek" ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fena, fani olmak, geçici olmak demektir. Hayatın fenasını düşünen insan, bedenindeki bütün organların ölüm kanunuyla ruhla alakalarının kesileceğini, böylece artık gören gözün görmez, işiten kulağın işitmez olacağını düşünmekle üzüntüye kapılır. Öte yandan, kendisinin haricî âlemle de bir ilgisi kalmayacağını, gece ve gündüzün, kışla yazın onun için bir mana ifade etmeyeceğini düşünmekle büyük bir sıkıntı ve hüzne düşer. Hâlbuki ruh hayat sahibidir ve onun hayatı ölümle son bulmayacak, sadece bedenden ayrılacaktır. Kabre imanla göçen bir insanın ruhu berzah âleminde bu dünyadan çok daha ileri derecede zevk ve sürura kavuşacaktır. Kaldı ki, ruhun bedenden bu ayrılığı da devamlı olmayıp ba’s yani diriliş hâdisesiyle yeniden beraberlik gerçekleşecek ve insanlar mahşere ruh-beden birlikteliğiyle çıkacaklardır.

İnsana düşen görev, dünyadan ayrılacağını düşünüp hüzne düşmek yerine, kabir âlemine kâmil bir imanla göçmenin sebeplerine tam riayet etmek ve kabri Allah Resulünün (asm.) müjdesiyle “cennet bahçelerinden bir bahçe olarak” bulmak için hassasiyetle çalışmaktır. Bu saadete ermenin vesileleri dört ana maddede toplanır: İman, salih amel, takva ve ahlâk-ı hasene.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...